Jom Kippoer en de toorn van YHWH

03-10-2022

Aanstaande woensdag (5 oktober) vieren we Jom Kippoer. De feesten van onze God zijn geen Joodse feesten, maar feesten voor alle gelovigen in de God van Israël. God heeft geen twee soorten feestdagen of twee soorten regels: één voor de joden en één voor de heidenen. Nee, er is geen scheiding tussen jood en griek in Zijn Koninkrijk!

Jom Kippoer komt 10 dagen na Jom Teruah of het Bazuinenfeest.

Het symbool van 10 is een symbool van beproeving, zoals Daniël en zijn vrienden 10 dagen in Babylon werden getest (Daniël 1:12) of net zoals de kerk van Smyrna in de laatste dagen 10 dagen beproefd zal worden (Openbaring 2:10).

Deze periode tussen Jom Teruah en Jom Kippoer is de periode van YHWH's toorn die over de aarde komt. Wie niet gelooft, zal deze toorn moeten ondergaan. Aan het einde van de tijd zal deze periode niet 10 dagen zijn maar 1 jaar en 10 dagen, zoals de periode waarin Noach en zijn gezin in de ark bleven (Genesis 7:11 en Genesis 8:14). En we weten dat wat Noach heeft doorgemaakt een symbool is voor wat er in de eindtijd zal gebeuren (Matt 24:37).

Dit is de periode waarin de Bruid beschermd zal worden in de hemel. De ark van Noach steeg ook omhoog (richting de hemel) en daalde weer neer op de aarde. Deze symboliek laat ons zien hoe de uitverkorenen zullen worden opgenomen op het feest van Jom Terouah en een jaar later met onze Koning zullen neerdalen op het feest van Jom Kippoer. Dit is de gebeurtenis die beschreven staat in Openbaring 19 waarin Jezus/Jesjoea met zijn uitverkorenen terugkeert op Zijn witte paard om de laatste slag bij Armageddon te voeren.

Jom Kippoer is een feest van gerechtigheid en verootmoediging !