Blog

Sjavoeot is het enige feest waarvoor het verplicht is om de dagen af ​​te tellen. Deze 49-daagse Omer-periode leidt tot het feest van Sjavoeot (of Pinksteren). Waarom alleen voor dit feest tellen, vragen we ons misschien af? Omdat dit feest centraal staat in het plan van JHWH. Het bevindt zich in het midden van de 7 feesten. Dit is een...

Vandaag vieren de kerken Hemelvaart. Hoewel het geen feest is waarvan onze God zegt het te vieren, bevat deze dag sterke symbolen voor gelovigen van de laatste dagen.

We bevinden ons in de periode tussen het Feest van de Eerstelingen en het Feest van Sjavoeot (of Wekenfeest) dat 50 dagen duurt. In de kerken wordt dit feest ook wel Pinksteren wordt genoemd.

In Leviticus 11 lezen we instructies van de Almachtige over wat de mens mag eten. Als Schepper weet Hij wat goed of niet goed is voor de gezondheid van de mens. Ja, van de mens en niet alleen van de Jood, want deze wetten bestaan ​​vandaag de dag nog steeds voor de gelovigen. En het is niet het visioen van...

Vorig weekend tijdens het gezegende en geweldige Sameach Family Pesach weekend heb ik mogen onderwijzen over het DILLE principe. In relatie met het thema "No longer Slave"

Aan het begin van de nieuwe cyclus van het jaar, in de eerste maand Nisan (of Abib), zal het eerste Bijbelse feest plaatsvinden. Het is Pesach of Pascha. Dit is de eerste jaarlijkse samenroeping die in Leviticus 23 wordt vermeld. Christenen vanuit de naties zijn geënt op de Edele olijfboom, en dus zijn deze feesten zowel voor bekeerde joden als...