Jom Kippoer met de heiligen in de hemel

05-10-2022

Jom Kippur is een feestdag van gerechtigheid en berouw. Straf voor de rebellen en genade voor degenen die zich bekeren. In de tijd van Jona (boek gelezen op Yom Kippur), wisten de mensen van Nineve hoe ze zichzelf moesten vernederen om vergeving van de Allerhoogste te zoeken. Het is een feest van reiniging dat doet denken aan het feest van ongezuurde broden. Het verschil is dat Yom Kippur een collectieve feestdag is.

De zonden van mensen die zichzelf vernederen zijn bedekt (vandaar de naam "Kippur"). De hogepriester die uit de tempel komt, draagt ​​de zonden van het volk over op de tweede bok die bij dit feest hoort (Lev 16). Deze bok wordt vervolgens de woestijn in gestuurd. De mondelinge traditie spreekt van het lot van de bok die dan van een klif zou worden gegooid.

Aan het einde der tijden wordt dit beeld van de tempel die opengaat om de hogepriester naar buiten te laten, gevonden in Openbaring 15:5. De heiligen zijn in de hemel (vers 2), op de glazen zee voor de troon van God. De opname van de heiligen heeft dus al plaatsgevonden. De tempel is gevuld met rook (in vers 8) zoals op Yom Kippur (Lev 16:13)

De laatste oordelen kunnen plaatsvinden totdat de vijand, de draak, voor 1000 jaar in de afgrond wordt geketend (Openbaring 20:2-3), zoals de bokt die de woestijn in wordt gestuurd. De naties op aarde zullen zich onderwerpen aan het gezag van onze Koning (Micah 7:16) en het Joodse volk dat nog op aarde is, zal bekeerd en vernederd worden (Zach 12:10).

De deur zal dan worden geopend voor de vestiging en inhuldiging van het Koninkrijk van God op aarde. Een geweldig vooruitzicht!

Meer weten via het nieuwe boek "The Great Reset van de Schepping" : https://www.emethboeken.nl/product/great-reset-schepping/