Sjavoet en het Jubeljaar : welke relatie ?

28-04-2023

We bevinden ons in de periode tussen het Feest van de Eerstelingen en het Feest van Sjavoeot (of Wekenfeest) dat 50 dagen duurt. In de kerken wordt dit feest ook wel Pinksteren wordt genoemd.

De periode tussen de feesten is in werkelijkheid 49 dagen plus een dag. Waar doen deze 50 dagen (of 49 dagen + 1 dag) ons aan denken?

Aan de periode tussen de jubeljaren die 49 jaar duurde. Het vijftigste is een jubeljaar. Tijdens dit bijzondere jaar werden slaven vrijgelaten en schulden kwijtgescholden (Leviticus 25). Een geweldige bevrijding!

Op Sjavoe'ot vieren we dat de Thora aan Mozes werd gegeven op de berg Sinaï en we vieren ook dat de Geest van JHWH door de apostelen werd ontvangen op dit feest van Sjavoe'ot (zie Hnd 2:1). We zien hierin dat JHWH deze feesten vervult (dat wil zeggen, dat Hij dit volmaakter maakt en niet afschaft!) Op de dag dat de Torah werd gegeven, kwam eeuwen later ook de Geest.

De Thora leert ons onderscheid te maken tussen wat waar en goed is en wat onwaar is en wat van de vijand komt. De zonde (die de vijand promoot) is de overtreding van de wet is (1 Johannes 3:4). Zonde is zich afkeren van de wet. Merk op dat het niet de wet is die ons redt, maar het helpt ons, door de Geest, om te zien hoe we de instructies van de "volmaakte wet, de wet van vrijheid" kunnen volgen (Jakobus 1:25). De wet is de waarheid (Ps 119:151). En de waarheid maakt ons vrij (Johannes 8:32). Het geven van de Thora is dus een bevrijding zoals in het Jubeljaar!

Bovendien zou op het Jubeljaar de oogst van het 48e jaar ook voor het eenenvijftigste jaar zijn. Drie jaar voorraad. Het was iets bovennatuurlijks. Net zoals het geven van de Thora op de Sinaï en het sturen van de Heilige Geest op Sjavoeot bovennatuurlijke dingen waren! Buitengewone gaven die onze Vader ons geeft als we deze geboden onderhouden!

Wat wordt bevestigd in Handelingen: " En wij zijn Zijn getuigen van deze dingen, en ook de Heilige Geest, Die God gegeven heeft aan hen die Hem gehoorzaam zijn".(Handelingen 5:32)

Het laatste Jubeljaar zal zijn die van de Great Reset van JHWH die een Grote Bevrijding zal zijn ! Een fantastische perspectief ! 

Ontdek meer over de diepe betekenis van dit feest in het boek "The Great Rest van de Schepping" www.eindtijdinzicht.com