Voedselwetten: een hulpmiddel voor ons onderscheidingsvermogen

21-04-2023

In Leviticus 11 lezen we instructies van de Almachtige over wat de mens mag eten. Als Schepper weet Hij wat goed of niet goed is voor de gezondheid van de mens. Ja, van de mens en niet alleen van de Jood, want deze wetten bestaan ​​vandaag de dag nog steeds voor de gelovigen. En het is niet het visioen van Petrus in Handelingen 10 dat zal veranderen wat rein of onrein is om te eten. Omdat deze visie over dieren niets te maken heeft met voedsel, maar een boodschap is om naar de naties te gaan, die toen als onrein werden beschouwd. Dit lezen we in vers 28.

JHWH geeft mensen deze wetten om hun lichaam fysiek te beschermen, maar ook om een ​​geest van onderscheidingsvermogen te leren ontwikkelen. Door een discipline te kunnen ontwikkelen om te herkennen wat er in ons lichaam kan komen, ontwikkelen we ook een geest om te weten wat er in onze geest kan komen. JHWH geeft twee criteria voor het herkennen van landdieren die gegeten kunnen worden (Lev 11:3-4). Ten eerste een uiterlijk criteria met betrekking tot hun voeten: de gespleten hoeven. Dan een intern criteria voor hun vertering: ze moeten herkauwen. Het leert ons niet alleen het uiterlijke karakter van de dingen te zien, maar ook wat erachter ligt.

In de laatste dagen zal deze geest van onderscheidingsvermogen cruciaal voor ons zijn. Valse profeten, valse christussen, leugens en afvalligheid zullen overheersen. En steeds stiekemer.

Deze discipline is daarom een ​​prachtig geschenk voor alle gelovigen, een wapen om zich rustig voor te bereiden op de gebeurtenissen die komen gaan. Glorie aan Jah!

Lees meer over de eindtijd : www.eindtijdinzicht.com