Yom Teruah en het nieuwe leven

26-09-2022

Jom Teruah, een nieuw begin

Vandaag vieren we Jom Teruah of het Bijbelse Bazuinenfeest. Het is één van de 7 Bijbelse feestdagen die onze God, JHWH, ons vraagt ​​te vieren. Het vieren van dit feest is geen ritueel maar een verkondiging van ons geloof. Geloof in de wederkomst van onze Heer bij de laatste bazuin die op dat moment zal klinken. In het Hebreeuws heet dit de 'Tekiah Gedolah'.Het is deze bazuin die Paulus noemt in 1 Cor. 15. Soms wordt deze verward met de bazuin waarover in Openbaring wordt gesproken. Dit boek is op het moment van Paulus' brief echter nog niet geschreven en daarom niet bekend bij het publiek.

1 Korintiërs 15:51-52

Zie, ik vertel u een geheimenis: Wij zullen wel niet allen ontslapen, maar wij zullen allen veranderd worden, in een ondeelbaar ogenblik, in een oogwenk, bij de laatste bazuin. Immers, de bazuin zal klinken en de doden zullen als onvergankelijke mensen opgewekt worden, en ook wij zullen veranderd worden.

Dit feest is op de eerste dag van de zevende maand en niet de eerste dag van het jaar zoals onze Joodse broeders het vieren (als Rosh Hashana). De symboliek is sterk. De eerste dag luidt een nieuw begin in voor gelovigen. En het getal zeven verwijst naar het herstel van het Koninkrijk, dat wil zeggen naar het einde der tijden. Het is tijdens dit feest dat gelovigen worden vernieuwd met een nieuw lichaam. Het zal de opname zijn van de gelovigen na een periode van verdrukking (Matt 24), voordat de toorn van JHWH over de aarde komt aangezien de gelovigen beschermd worden voor de toorn (1 Tess. 5:9). 


Wil je meer weten, lees dan het nieuwe boek "The Great Reset van de Schepping" via https://www.emethboeken.nl/product/great-reset-schepping/