Zijn de 70 weken van Daniel achter de rug (2) ?

03-02-2023

Is Daniëls 70e week al helemaal voorbij (2)?

We zagen in de laatste post dat de 70 weken waarover Daniël profeteert, moeten leiden tot een aantal dingen in Jeruzalem die nog niet hebben plaatsgevonden. Daarnaast resulteert de laatste week van Daniël in de gruwel der verwoesting (Daniël 9:27). In Mattheüs 24 lezen we echter dat er in de geschiedenis nooit zo'n grote verdrukking - inclusief de gruwel der verwoesting - zal zijn geweest (Mattheüs 24:15;21). De verwoesting van Jeruzalem in 70 kan dus niet deze gruwel der verwoesting zijn, want daarna hebben er nog veel meer tragische gebeurtenissen plaatsgevonden (zoals de massale vernietiging van Joden tijdens de 2e Wereldoorlog). Evenzo leert Mattheüs ons dat tegen die tijd alle naties van het evangelie zullen hebben gehoord (Mattheüs 24:14). Dat was niet het geval in 70 na Christus. Ten slotte brengt Daniël de gruwel der verwoesting in verband met de opstanding van de doden.

1In die tijd zal Michaël opstaan, de grote vorst, hij die uw volksgenoten bijstaat.

Het zal een benauwde tijd zijn, zoals er niet geweest is sinds er een volk is geweest tot op die tijd. In die tijd zal uw volk ontkomen: ieder die gevonden wordt, opgeschreven in het boek.

2En velen van hen die slapen in het stof van de aarde, zullen ontwaken, sommigen tot eeuwig leven, anderen tot smaad, tot eeuwig afgrijzen. (Daniël 12:1-2)

Dit toont aan dat Daniëls laatste week niet in het verleden heeft plaatsgevonden, maar nog moet plaatsvinden.

Meer info : ontdek het nieuwe boek "The Great Reset van de Schepping" - https://www.emethboeken.nl/product/great-reset-schepping/