Blog

In het boek Numeri zien we een groot aantal momenten van rebellie van de laatste generatie van Israël. We zouden kunnen concluderen dat deze mensen na de uittocht uit Egypte nog steeds niet veranderd zijn.

In de parasha Korah (Numeri 16-18) zien we hoe de opstand van Korah en Dathan wordt bestraft. Ze accepteren de autoriteit niet die JHWH aan Mozes en Aäron heeft gegeven.

Sjavoeot is het enige feest waarvoor het verplicht is om de dagen af ​​te tellen. Deze 49-daagse Omer-periode leidt tot het feest van Sjavoeot (of Pinksteren). Waarom alleen voor dit feest tellen, vragen we ons misschien af? Omdat dit feest centraal staat in het plan van JHWH. Het bevindt zich in het midden van de 7 feesten. Dit is een...

Vandaag vieren de kerken Hemelvaart. Hoewel het geen feest is waarvan onze God zegt het te vieren, bevat deze dag sterke symbolen voor gelovigen van de laatste dagen.