Gebedsdag en Vastendag voor de moslims van het Midden Oosten en wereldwijd- Vrijdag 10 november

Vandaag zien we veel gebeuren rondom Israël.

Israël is het centrum van de eindtijd profetieën. De buurlanden die Israël willen aanvallen zijn moslim naties. Dit is in lijn met veel profetieën zoals die van Joel:

11 Snel te hulp en kom, alle heidenvolken van rondom, verzamel u! YHWH, laat Uw helden daarheen afdalen!12Laten de heidenvolken opgewekt worden en oprukken naar het dal van Josafat, want daar zal Ik zitten om te berechten alle heidenvolken van rondom! (Joel 3)

Dit zijn de landen die bijvoorbeeld Amalek, Edom, Moab, Filistijnen en Assyrië genoemd worden in de verschillende profetieën. 

Dit zijn de vijanden van Israël maar ook de vijanden van de Joden en Christenen ofwel de "mensen van het Boek" zoals in het Koran is geschreven. We worden echter geroepen om voor onze vijanden te bidden:

Heb je vijanden lief en bid voor wie jullie vervolgen, alleen dan zijn jullie werkelijk kinderen van je Vader in de hemel (Matt 5:44)

We willen op vrijdag 10 november een oproep doen voor een gebedsdag en een vastendag (van 08uur tot 17uur) zodat de moslims in de landen rondom Jeruzalem zich kunnen bekeren tot de Waarheid, het Levende Woord, Yeshua, de Zoon van YHWH.

We willen op deze dag net als Abraham voor de aanval van Sodom en Gomorra zijn. We kunnen dan zijn woorden gebruiken : "Zult U ook de rechtvaardige tegelijk met de goddeloze wegvagen? "(Gen 18:23). We willen pleiten voor de troon van God. We willen  een leger van bemiddelaars (intercessors) zijn. We willen de genade van onze Almachtige God zoeken voor deze volken. Met elkaar zullen we vragen voor een geestelijke doorbraak. We willen de muren van haat tegen Israël, tegen Joden en Christenen, doorbreken. 

DOE JE MEE ?

Van 8-9u zullen we de dag gezamenlijk online openen.

Je kan deelnemen via : https://24uurgebed.nl/samenbidden 

De rest van de dag kun je kiezen om alleen te bidden en te vasten, of om gebruik te maken van hetzelfde platform waarop de hele dag tot 17u online-gebed gaande zal zijn. Je kunt elk moment aanschuiven, en ook weggaan wanneer je wilt. Elk heel uur is er een nieuw begin.
Heel erg welkom om mee te bidden!