Autoriteit in de eindtijd

19-06-2023

Autoriteit in de eindtijd

In de parasha Korah (Numeri 16-18) zien we hoe de opstand van Korah en Dathan wordt bestraft. Ze accepteren de autoriteit niet die JHWH aan Mozes en Aäron heeft gegeven.

Deze twee groepen vertegenwoordigen de twee soorten tegenstand die in de eindtijd tegen Gods volk zullen opstaan. Dit zien we ook terug in de twee metalen van de voeten van het beeld die zich niet mengen in het visioen van Daniël 2. Ook in de tijd van Yeshua zien we 2 groepen: de Farizeeën aan de ene kant en de Romeinen aan de andere kant.

Korah, Leviet, wil Aäron vervangen. Dathan wil zo snel mogelijk aankomen in het Beloofde Land en de leiding van het volk overnemen (en dus Mozes vervangen) om het verblijf in de woestijn te verkorten.

Het was echter door deze autoriteit dat het volk op een georganiseerde manier en in overeenstemming met de goddelijke wil het beloofde land kon binnengaan. Niemand wordt verondersteld te vernietigen of te veranderen wat de Heer schenkt. Vooral als het gaat om een ​​gevecht en de autoriteit die aan iedereen wordt gegeven. Het volk Israël wordt herhaaldelijk vergeleken met een leger (bijv Ex 6:26). Iedereen moet zijn positie houden. De stammen kunnen zich niet vermengen, ieder verlaat om de beurt het kamp.

In de laatste dagen zal iedereen ook zijn plaats moeten behouden in de strijd die heviger zal worden. Elk heeft een bepaalde rol. De Geest verdeelt de gaven volgens de wil van JHWH. We moeten daarom het leiderschap van de één of de missie van de ander niet in twijfel trekken, maar elkaar steunen, aanmoedigen, aanvullen. Een soldaat kan niet alleen vechten. Evenmin kan hij vechten zonder een commandant in het veld. Eenheid in waarheid rondom onze Koning is onze kracht. Laten we daarom ons leger voorbereiden op de donkere dagen die voor ons liggen, in de sereniteit en orde die onze Vader heeft gewild.

Leer meer over de laatste dagen voor de terugkeer van de Messias: ontdek Daniel Peyron's boek "The Great Reset van de Schepping" www.eindtijdinzicht.com