Daniel 8: een eindtijd profetie die al begonnen is

05-01-2024

In deze serie blogs zet ik een serie profetieën op een rij die zich in de komende tijd zullen ontvouwen. De eerste is de profetie van Daniël 8.

Dit is een profetie over de eindtijd. De tekst specificeert dit meerdere malen, zoals in vers 17 (" het visioen heeft betrekking op de tijd van het einde"), 19, 26.

We lezen in Daniel 8 over een strijd tussen twee dieren, een geitenbok en een ram. Deze twee dieren stellen twee koninkrijken voor, het koninkrijk Perzië en Media en het koninkrijk Javan (en niet Griekenland, soms verkeerd vertaald). Het Perzische koninkrijk is nu Iran en het koninkrijk van Javan is nu Turkije.

Uit deze strijd komt de geitenbok, of Turkije, als overwinnaar naar voren. Op de geitenbok komen vier horens tevoorschijn. Dit zijn de vier koninkrijken. Deze vier koninkrijken komen voor in Daniël 7. Het zijn de vier beesten van de eindtijd. Dan zien we een kleine hoorn uit deze vier hoorns komen (net als in Daniël 7). Dit is het teken van de antichrist van de laatste dagen. In Daniël 7 zien we nog een detail met de 10 horens of een coalitie van 10 naties, voordat de kleine hoorn tevoorschijn komt.

Vandaag de dag zien we een conflict ontstaan tussen de sjiitische moslims onder leiding van Iran en de soennieten over wie Turkije probeert te heersen. Iran heeft invloed in Jemen, Syrië, Libanon en Irak. Turkije in de rest van de moslimwereld. Turkije wil zijn kalifaat hervormen, dat in 1923 werd ontbonden. Dit zal het laatste koninkrijk zijn voordat Jesjoea komt.

Deze profetie is in lijn met andere profetieën die de Assyriër aankondigen als het instrument van Gods toorn, zoals in Jesaja 10:5 (Wee de Assyriër, de roede van mijn toorn). Assyrië was een koninkrijk deels in Turkije en deels in Iran.

Dit conflict staat dus op het punt te gebeuren, wat het ontstaan van koninkrijken zal veroorzaken (eerst 4, dan 10) waaruit de antichrist zal voortkomen. Belangrijk dus om dit te volgen!

In toekomstige berichten zal ik andere profetieën uitwerken waarvan ik geloof dat ze binnenkort gaan gebeuren.

Meer weten over de interpretatie van het Bijbelboek Daniel, ontdek het boek "The Great Reset van de Schepping" www.eindtijdinzicht.com