De 2 getuigen van Openbaring - 1

02-06-2024

De twee getuigen van de eindtijd zijn te zien in Openb 11

3En Ik zal Mijn twee getuigen macht geven, en zij zullen, in rouwkleding gekleed, twaalfhonderdzestig dagen lang profeteren.

4Zij zijn de twee olijfbomen en de twee kandelaars, die voor de God van de aarde staan.

Het beeld van de 2 olijfbomen is in de tijd van Johannes, die Openbaring heeft geschreven, bekend. Paulus licht dit in Rom 11 toe.

Er is een wilde olijfboom en een edele of tamme olijfboom. De wilde olijfboom is waar de gelovigen uit de naties vandaan komen. En de tamme olijfboom is de boom waar de natuurlijke Israëlieten vandaan komen. Sinds de verspreiding van de 10 stammen uit het Noorden (het huis van Efraim) blijven er maar 2 stammen over (Benjamin en Juda), verenigd in het huis van Juda dat bestaat uit de Joden.

Het huis van Efraïm (de 10 Noordelijke stammen) is in de wereld onder de volken verspreid geraakt (en voor een groot deel niet meer herkenbaar). Dit is wat we in het boek Hosea lezen. Het huis van Efraïm komt weer tot leven met gelovigen uit de naties

Jer 11 is een hoofdstuk voor het huis van Juda, staat in vers 2.

En dan in vers 16 lezen we de beschrijving van het huis van Juda: "Een bladerrijke olijfboom, met welgevormde vruchten"

Terwijl in het boek van Hosea Efraïm (ook Israël genoemd) wordt geassocieerd met een andere olijfboom.

6Ik zal voor Israël zijn als de dauw. […]

7Zijn jonge loten zullen uitlopen, zodat zijn pracht zal zijn als de olijfboom. (Hosea 14)

Dit zijn dus de symbolen die in de tijd van Paulus, Johannes bekend zijn.

In Rom 11 lezen we dat de heidenen worden geënt op de olijfboom van Israël. En de niet gelovige Israëlieten worden als tak afgebroken, maar kunnen weer geënt worden als ze in Yeshua geloven.

In Zacharia worden de 2 olijfbomen ook gekoppeld met de 2 gezalfden, de 2 getuigen:

Zach 4 :11-13

11Daarna antwoordde ik en zei tegen Hem: Wat betekenen die twee olijfbomen aan de rechterkant van de kandelaar en aan de linkerkant ervan?

[…]

14Daarop zei Hij: Dat zijn de twee gezalfden, die bij de Heere van heel de aarde staan.

De 2 olijfbomen in de vorm van twee getuigen in Openbaring verwijzen dus naar deze twee huizen.