De 2 getuigen van Openbaring - 2

08-06-2024

We zagen in het laatste bericht dat de 2 getuigen van de eindtijd, zoals beschreven in Openbaring 11 en Zacharia 4, twee olijfbomen zijn die de twee huizen van Israël symboliseren: het huis van Juda (momenteel de Joden) en het huis van Efraïm, opnieuw samengesteld door de christenen vanuit de naties.

De 2 getuigen zijn naast vertegenwoordigers van deze twee groepen ook twee natuurlijke personen aangezien zij vermoord worden en opstaan uit de dood.

Deze twee "hebben macht de hemel te sluiten, zodat er geen regen zal vallen in de dagen dat zij profeteren. En zij hebben macht over de wateren om die in bloed te veranderen, en de aarde te treffen met allerlei plagen, zo vaak zij dat willen.» (Op 11:6)

Ze doen uiteraard denken aan Mozes in Egypte die de wateren in bloed veranderde (Exodus 7:20) en aan Elia door wie de hemel werd gesloten (1 Koningen 17:1). Maar welke relaties bestaan ​​er tussen de twee huizen van Israël en deze twee mensen?

Mozes was degene die de fysieke nakomelingen van Israël naar het Beloofde Land leidde. Tegenwoordig zijn deze nakomelingen degenen die wij Joden noemen, of het Huis van Juda. Elia profeteerde in Samaria. Deze regio was het symbool van de landen buiten Israël, of, anders gezegd, de heidense naties.

Mozes en Elia vertegenwoordigen dus deze twee huizen en zijn de twee getuigen van de eindtijd

Hun missie zal zijn om Joodse en niet-Joodse mensen in de laatste fase van de eindtijd, voor de toorn van JHWH, tot bekering te brengen. Dit is ook onze missie vandaag. Zijn wij ons hiervan goed bewust?

Voor meer informatie, www.eindtijdinzicht.com