De Bruiloft van het Lam 6 - De Bruidegom komt uit de Choepah bij Yom Kippoer

24-09-2023

De Bruiloft van het Lam

Stap 6: de Bruidegom komt uit de Choepah

Bij een traditionele Hebreeuwse bruiloft gingen de bruidegom en zijn bruid in de Choepah (of Bruiloftskamer) van hun intieme verbondsrelatie genieten. Dit gebeurde nadat de bruid midden in de nacht door de bruidegom was opgehaald (zie vorige post),.

Na een week kwam de bruidegom de choepah uit om de gasten welkom te heten voor de bruiloftsmaaltijd.

Dit is ook wat we in de eindtijd zien. De Bruidegom, namelijk Yeshua, opent de zegels van Openbaring. Na het 6de zegel begint de toorn van YHWH, terwijl de Bruid opgehaald wordt en in de Hemel woont (Openb 7). We zien Yeshua pas terug als Hij in Openbaring 19 naar de aarde komt met zijn Bruid, gekleed in witte kleding, om de laatste strijd te voeren. In de Bijbel staat dat een bruidegom na het moment van Zijn bruiloft één jaar lang niet kan gaan vechten (Deut 24:5); dat beeld zien we hier terug. De engelen blazen de bazuinen en gooien de schalen van de toorn op aarde. De Bruidegom heeft hier geen rol in. Hij geniet van Zijn Bruid.

De tempel gaat open (Openb 15:5) en de Bruidegom stapt uit Zijn woning in Openbaring 19.

11. En ik zag de hemel geopend, en zie, een wit paard, en Hij Die daarop zat, werd getrouw en waarachtig genoemd. En Hij oordeelt en voert oorlog in gerechtigheid.

Maar ook in Jesaja 26: 20-21.

Ga, Mijn volk, treed uw kamers binnen, sluit uw deuren achter u. Verberg u voor een klein ogenblik, totdat de gramschap over is.

Want zie, YHWH gaat uit Zijn plaats om de ongerechtigheid van de bewoners van de aarde aan hen te vergelden. De aarde zal het bloed dat erop vergoten is, aan het licht brengen. Zij zal haar gedoden niet langer bedekt houden.

Dit is het moment van Yom Kippoer waarop de Hogepriester uit de Heilige der Heiligen komt om de bok (Azazel) naar de woestijn te sturen (Lev 16). Zo zal Yeshua, onze Hogepriester, de duivel voor 1000 jaar in de woestijn sturen.

Dit moment is een belangrijk moment in de Bruiloft van het Lam. Want dan begint de Bruiloftsmaaltijd.

We kijken er naar uit !

Meer begrijpen over de diepe betekenis van de feesten, ontdek het boek "The Great Reset van de Schepping" (www.eindtijdinzicht.com )

Wil je meer horen over deze bijzondere Bruiloft en dit meevieren met andere gezinnen, ben je welkom bij het Loofhuttenfeest : www.sameachfamily.nl