De Bruiloft van het Lam 7 - De Bruiloft met de gasten tijdens het Loofhuttenfeest

05-10-2023

De Bruiloft van het Lam

Stap 7: de Bruiloft met de gasten bij het Loofhuttenfeest

Nadat de bruidegom uit de choepah (bruidskamer) is gestapt om de gasten welkom te heten (zie vorige post), gaan de bruid en bruidegom de bruiloft met de gasten vieren. Dit is de bruiloftsmaaltijd. Een groot feest samen met de gasten.

Dit is wat we lezen in Openbaring 19

6 En ik hoorde zoiets als een geluid van een grote menigte en als een gedruis van vele wateren en een geluid als van zware donderslagen: Halleluja, want de Heere, de almachtige God, is Koning geworden.

7 Laten wij blij zijn en ons verheugen en Hem de heerlijkheid geven, want de bruiloft van het Lam is gekomen en Zijn vrouw heeft zich gereedgemaakt.

8 En het is haar gegeven zich met smetteloos en blinkend fijn linnen te kleden, want dit fijne linnen zijn de gerechtigheden van de heiligen.

9 En hij zei tegen mij: Schrijf: Zalig zijn zij die geroepen zijn tot het avondmaal van de bruiloft van het Lam. En hij zei tegen mij: Dit zijn de waarachtige woorden van God.

Yeshua zal dit feest vieren met alle naties die zich onderwerpen aan Zijn autoriteit. Net als het Loofhuttenfeest een feest is voor alle naties (Zach 14:16). Geen Joods feest, maar een internationaal feest ! Yeshua wil graag onder iedereen komen wonen. Hij is geen afstandelijke Verlosser, maar Hij wil graag op aarde komen regeren. De berg Sion zal de plek zijn waar Hij deze Bruiloftsmaaltijd zal houden.

JHWH Tsebaoth zal op deze berg voor alle volken een feestmaal met uitgelezen gerechten aanrichten, een feestmaal met gerijpte wijnen, met uitgelezen gerechten vol merg, met gezuiverde gerijpte wijnen. (Jes 25:6)

En dit hebben we afgelopen weekend met een grote delegatie van "vreemdelingen" in het Beloofde Land gevierd. Wat een heerlijk perspectief!

https://www.sameachfamily.nl/l/de-bruiloft-van-het-lam-en-het-loofhuttenfeest-2023/