De Bruiloft van het Lam 8 - De shabbat als verlovingsring

13-10-2023

De Bruiloft van het Lam 8 – De shabbat als verlovingsring

Deze post is de laatste van de serie over de Bruiloft van het Lam.

Zoveel symbolen van de traditionele Hebreeuwse bruiloft zijn gekoppeld aan de Bijbelse Feesten als stappen in het verlossingsplan van YHWH. Indrukwekkend om die verbanden te zien.

Het laatste symbool dat we gaan zien is de shabbat, de rustdag van YHWH.

De shabbat is geen jaarlijks feest, zoals de andere 7 jaarlijkse feesten van YHWH. Het is een wekelijks feest waarin er wordt geproclameerd dat Yeshua, de Sar Shalom, zal regeren en Zijn Vrederijk zal stichten. Eigenlijk is elk feest een shabbat. Dit fundament vindt je dus terug in elk feest.

De shabbat is een teken tussen YHWH en Zijn volk. Dit lezen we in Ezechiël 20.

Heilig Mijn sabbatten, zodat ze tot een teken zijn tussen Mij en u, zodat u weet dat Ik, de HEERE, uw God ben. (Ez 20:20)

Met andere woorden, het is een soort trouwring die een bruid draagt om te laten zien dat ze al een verbond heeft met een bruidegom. Op dezelfde manier laten we in de hemelse gewesten zien bij Wie we horen als we de shabbat vieren. Een soort verlovingsring.

Meer weten over de feesten: ontdek het boek: The Great Reset van de Schepping. www.eindtijdinzicht.com