De genade voor de volken door Efraim

08-01-2023

De belofte aan Abraham om de vader van een menigte van volkeren te worden (Gen 17:4) werd doorgegeven aan Isaak (Gen 26:4) en Jacob (Gen 28:4). Jakob geeft deze zegen en belofte vervolgens aan Efraïm, de zoon van Jozef (Gen 48:19).


Als gevolg van de zonden van Salomo aan het einde van zijn leven wordt het Koninkrijk gesplitst. Het Noordelijk Koninkrijk is Efraïm: dat zijn de afstammelingen van Efraïm, maar ook van negen andere stammen. Dit deel van het Koninkrijk wordt in 722 v. Chr. in ballingschap gestuurd, maar keert niet terug naar het Beloofde Land. Het Zuidelijke Koninkrijk (Juda genaamd) dat in wezen bestaat uit de stammen Juda en Benjamin wordt in 597 v. Chr. naar Babylon verbannen, maar keert terug naar Jeruzalem.
Efraïm wordt daarna verstrooid onder de naties en verliest haar identiteit (Hosea 7:8-9).


Is de belofte om een menigte van naties te worden vergeten?
Jeshua keert terug naar de stad Efraïm, als de Joden niet langer naar Hem willen luisteren (Johannes 11:54)? Is dat toeval? Zeker niet: het is een symbool dat er voor gelovigen uit andere volken ook genade zal zijn. Andere volken worden na Jeshua's dood toegevoegd aan de stam Efraïm die tussen de volken is verstrooid. Zo horen deze gelovigen uit alle volken bij Israël. In de eindtijd zal Juda zich bekeren. De profetie van Ezechiël 37 kan dan worden vervuld en heel Israël zal zalig worden (Rom 11:26). Jeshua zal dan koning zijn, en allen zullen Zijn geboden volgen.


En u, mensenkind, neem een stuk hout voor uzelf en schrijf daarop: Voor Juda, en voor de Israëlieten, zijn metgezellen. Neem dan een ander stuk hout en schrijf daarop: Voor Jozef, het stuk hout van Efraïm, en van heel het huis van Israël, zijn metgezellen [...].
Ik zal hen tot één volk maken in het land, op de bergen van Israël. Zij zullen allen één Koning als koning hebben. Zij zullen niet langer als twee volken zijn, en niet langer nog in twee koninkrijken verdeeld zijn [...].
En Mijn Knecht David zal Koning over hen zijn. Voor hen allen zal er één Herder zijn. Zij zullen in Mijn bepalingen wandelen en Mijn verordeningen in acht nemen en die houden.
(Ez 37:16-24)


Een geweldig vooruitzicht!
Meer weten : www.eindtijdinzicht.com