De gruwel der verwoesting met nog gebeuren, vóór de Opname

20-03-2023

Sommige gelovigen beweren dat de profetie over de 70 weken van Daniël 9 al heeft plaatsgevonden, met de verwoesting van de tempel in Jeruzalem in 70 na Christus. Anderen zijn van mening dat de opname van de gemeente zal plaatsvinden vóór de verdrukkingen van het einde.

Het is essentieel om te begrijpen dat dit niet het geval is en dat er een storm op komst is. Je moet je erop kunnen voorbereiden.

Jeshua zelf zegt dat de gruwel waar Daniël over spreekt pas zal plaatsvinden nadat alle volken van Hem hebben gehoord (Matt 24:14). In het jaar 70 was dat niet het geval. Anders gezegd, gelovigen zullen in de eindtijd verdrukkingen meemaken.

Jeshua zegt ook dat deze gruwel zal plaatsvinden kort voordat de gelovigen worden opgenomen (vs 30).

Daniël profeteert dat deze donkere tijd zal worden gevolgd door de opstanding van de doden (Daniël 12). En de opstanding uit de doden is gekoppeld aan de opname (1 Thessalonicenzen 4:16-17) Ook dit is niet gebeurd.

Paulus verbindt deze gruwel, een tijd waarin de mens der goddeloosheid in de tempel in Jeruzalem zal zitten, ook met de tijd vlak voor onze ontmoeting met de Messias in de lucht. (2 Thessalonicenzen 2:1&3) Laten we ons daarom met Zijn vrede in ons hart voorbereiden op deze storm. De tijd voordat Jeshua terug komt, zal een tijd van verdrukking zijn zoals de wereld nog niet gekend heeft (Mt 24:21), wat betekent dat die tijd nog niet heeft kunnen plaatsvinden. De Heer zal ons helpen om een ​​licht te zijn in de duisternis. En laten we niet luisteren naar de valse profeten die zeggen dat er geen verwoesting zal plaatsvinden, zoals in de dagen van Jeremia (Jeremia 6:14). Of dat de gelovigen eerder uit de strijd worden gehaald. Nee, als dappere strijders hebben we een cruciale rol te vervullen.

Meer weten: ontdek "The Great Reset van de Schepping" www.eindtijdinzicht.com