De Heilige Geest in de eindtijd (1)

14-12-2022

Wat is de rol en taak van de Heilige Geest?

Sommigen beweren dat zolang we gelovig zijn, onze keuzes worden geleid door de Geest omdat de Geest in ons woont. Klopt dat?

We zien dat deze redenering niet opgaat. Kijk maar naar onze eigen keuzes, maar ook naar de neiging van sommige gemeenten om homoseksualiteit of andere zonden te steunen.

De Geest heeft dus een kader om gelovigen te helpen. Dit kader is de wetgeving van JHWH, oftewel Zijn Thora. Dit lezen we in Ezechiël:

Dan zal Ik u een nieuw hart geven en een nieuwe geest in uw binnenste geven. Ik zal het hart van steen uit uw lichaam wegnemen en u een hart van vlees geven.

Ik zal Mijn Geest in uw binnenste geven. Ik zal maken dat u in Mijn verordeningen wandelt en dat u Mijn bepalingen in acht neemt en ze houdt. (Ezechiël 36:26-27)

De Geest van JHWH heeft daarom de rol om gelovigen en discipelen te helpen Zijn wetten te begrijpen en toe te passen. Gelukkig geeft Hij ons hulp in de vorm van Zijn Geest. In de brief aan de Romeinen lezen we:

Want het bedenken van het vlees is de dood, maar het bedenken van de Geest is leven en vrede.

Immers, het denken van het vlees is vijandschap tegen God. Het onderwerpt zich namelijk niet aan de wet van God, want het kan dat ook niet. (Romeinen 8:6-7)

Met andere woorden, het vlees is tegen de Thora. De Geest van God daarentegen volgt de Thora.

De Geest leert ons dus de Waarheid.

Maar wanneer Die komt, de Geest van de waarheid, zal Hij u de weg wijzen in heel de waarheid (Johannes 16:13)

Maar de waarheid is de Thora (Ps 119:142)

In de laatste dagen zal deze Geest van waarheid gelovigen in staat stellen goed van kwaad te onderscheiden, in een steeds meer gemanipuleerde en chaotische wereld.

De Geest zal ons dingen vertellen die komen gaan, lezen we in Johannes 16:13.

Met andere woorden, de Thora toepassen (niet om gered te worden - want alleen geloof redt), zal ons in staat stellen een goed oordeel te hebben en beslissingen te nemen die ons zullen beschermen in een periode waarin het formuleren van onze eigen mening steeds moeilijker zal zijn. Laten we moedig zijn!