De Heilige Geest in de eindtijd (2)

19-12-2022

In de eerste blog van deze serie zagen we dat de Geest van JHWH de gelovigen zal helpen om gehoorzaam te blijven aan Zijn geboden om de Waarheid te bewaren en niet gemanipuleerd te worden in de laatste dagen.

Halleluja! Welzalig de man die JHWH vreest, die grote vreugde vindt in Zijn geboden. [...] Hij zal voor geen kwaad gerucht vrezen, zijn hart is standvastig, hij vertrouwt op JHWH.

(Psalm 112:1;7)

Deze trouw aan de geboden zal de gelovigen shalom geven.

Wie Uw wet liefhebben, hebben diepe vrede; voor hen ligt er geen struikelblok. (Psalm 119:165)

Laat de weg van de leugen van mij wijken, schenk mij genadig Uw wet. (Psalm 119:29)

En we hebben deze shalom echt nodig om de storm te doorstaan.

Deze dingen heb Ik tot u gesproken, opdat u in Mij vrede zult hebben. In de wereld zult u verdrukking hebben, maar heb goede moed: Ik heb de wereld overwonnen. (Johannes 16:33)

Deze shalom en dit vertrouwen zullen ons helpen in de schaduw van de dood te wandelen (Ps 23:4). Het zal voor de mensen om ons heen een sterk getuigenis zijn van ons geloof. De wereld zal in beroering zijn, maar gelovigen die gehecht zijn aan de Thora zullen gemoedsrust hebben. De geest van angst zal niet in hen wonen. Of in ieder geval minder. Het zal een dagelijkse strijd zijn om je ogen naar boven gericht te houden en niet te worden verstoord te worden door het nieuws om je heen. De Geest zal ons bijstaan ​​als ons hart toegewijd en gehoorzaam is.


Meer weten : ontdek het nieuwe boek "The Great Reset van de Schepping" : https://www.emethboeken.nl/product/great-reset-schepping/