De herbouw van de tempel

26-02-2024

In deze serie blogs zet ik een serie profetieën op een rij die zich in de komende tijd zullen ontvouwen.

Vandaag de derde profetie die we zien.

Eén van de voorwaarden voor de antichrist om zichzelf bekend te maken is dat hij in de tempel van God kans zitten.

Dit lezen we in 2 Thess 2

3 Laat niemand u op enigerlei wijze misleiden. Want die dag komt niet, tenzij eerst de afval gekomen is en de mens van de wetteloosheid, de zoon van het verderf, geopenbaard is,

4 de tegenstander, die zich ook verheft boven al wat God genoemd of als God vereerd wordt, zodat hij als God in de tempel van God gaat zitten en zichzelf als God voordoet.

Waarschijnlijk zal dit gebeuren na de gruwel der verwoesting waar de profeet Daniël over spreekt in Daniël 11.

31 Dan zullen er uit hem krachtige armen voortkomen. Die zullen het heiligdom en de vesting ontheiligen en het steeds terugkerende offer wegnemen en de verwoestende gruwel opstellen.

Om dit te doen moet er een tempel gebouwd worden. De voorbereidingen voor de Tempelbergbeweging zijn bijna voltooid. De architectuur en elementen van de tempel zijn al afgerond. Het enige dat ontbreekt is de rode koe die moet worden geofferd voor de inwijding van de tempel. Er zijn al enkele geselecteerde koeien die geen witte haren mogen hebben. Deze koeien worden regelmatig geïnspecteerd.

Een van de belangrijkste punten om met de bouw te beginnen is de huidige situatie rond de Tempelberg . De toegang moet open zijn voor joden. Om dit te doen moet Israël een overeenkomst sluiten met de Arabische landen, omdat een directe verovering van deze plek een oorlogsverklaring zou zijn.

We zullen waarschijnlijk overeenkomsten zien ontstaan ​​tussen Israël en de Arabische landen wanneer de huidige oorlog eindigt.

We zullen zien hoe deze profetie gerealiseerd wordt.

Laten we niet vergeten dat deze tempel niet de tempel zal zijn die voor het millennium gebouwd zal worden, want deze tempel zal Yeshua zelf bouwen (Zacharia 6:13).