De Hervorming van het Midden-Oosten

11-02-2024

In deze serie blogs zet ik een serie profetieën op een rij die zich in de komende tijd zullen ontvouwen.

In het vorige bericht zagen we dat de profetie van Daniël 8 plaatsvindt met een oorlog tussen twee machten uit het Midden-Oosten, namelijk Iran en Turkije.

Na de overwinning van het koninkrijk Javaan of Turkije komen er vier naties of koningen tevoorschijn uit Turkije (Daniël 8:22), waaruit ook de kleine hoorn of de antichrist van de laatste dagen verschijnt. Het is belangrijk op te merken dat de antichrist daarom uit het Midden-Oosten zal komen en niet uit Rome of China.

In Daniël 7 komt deze hoorn tevoorschijn uit 10 naties die zich vormen op het vierde beest. De vier beesten van Daniël 7 en de vier hoorns van Daniël 8 komen allemaal voort uit de vier windstreken van de hemel (Daniël 7:2 en Daniël 8:8), en zijn vier eindtijdkoninkrijken. In werkelijkheid vertegenwoordigen deze twee verschillende beelden hetzelfde, namelijk 4 koninkrijken van de eindtijd. In Daniël 7 zien we nog een stap vóór de opkomst van de antichrist: een coalitie van tien naties waaruit de antichrist tevoorschijn komt na drie koningen te hebben verslagen.

Deze 10 landen zijn ook te vinden in Psalm 83 (vs. 6-8). Dit zijn de volken die samen Israël zullen aanvallen en zullen zeggen: "Kom, zeiden zij, laten wij hen uitroeien, zodat zij geen volk meer zijn en aan de naam van Israël niet meer gedacht wordt." (Ps 83:5)

Hoe dan ook, we zien de strijd in het Midden-Oosten vóór de komst van de antichrist oplaaien en er worden coalities van naties gevormd.

We zien nu al strijd tussen moslimlanden, bijvoorbeeld Irak en Iran. Dit is nog maar het begin.

Wil je meer leren over de interpretatie van het boek van de profeet Daniël, ontdek het boek "The Great Reset van de Schepping" www.eindtijdinzicht.com