De offers om de relatie te herstellen

27-03-2023

Offers als middel om tot JHWH te naderen

In onze taal betekent een offer vaak 'vrijwillig afstand doen van iets'. Maar de offers in de tabernakel en later in de tempel waren bedoeld om dichter bij JHWH te komen. In het Hebreeuws is het woord offer het woord 'korban', dit woord komt van het werkwoord dat 'naderen' betekent. Het is niet een kwestie van iets geven in ruil om vergeving te verdienen, maar een gebaar om dichterbij te komen. JHWH is een God van relatie. Het doel is om de relatie met mensen te herstellen. Yeshua is het Lam van God maar ook de bok bij Yom Kippur. Hij vertegenwoordigt eigenlijk alle offers. Hij is de Weg die ons naar de Vader brengt, zodat we Hem kunnen dienen. Hij is ook de Hogepriester die in de hemelse tempel dient als tussenpersoon tussen de mens en de Vader. En tenslotte is Hij de Leeuw van Juda die zal terugkeren om op aarde te regeren. Laten we ons voorbereiden op onze ontmoeting met Hem en op deze Grote Reset.

www.eindtijinzicht.com