De Omer: het seizoen om te leren geleid te worden door de Geest

01-05-2024

De Omer: het seizoen om te leren geleid te worden door de Geest

Bij het verlaten van Egypte bevindt Israël zich in een woestijnomgeving. Het volk moet zich ontwikkelen in het geloof in een bovennatuurlijke God die ook fysiek voorziet in wat ze nodig heeft. Ze ontvangen manna uit de hemel. Maar het eten is niet genoeg en de twijfels blijven bestaan. Ze twijfelen niet alleen, maar mopperen ook. Ze willen water. Dat krijgen ze ook, en ze komen aan bij de twaalf waterbronnen van Elim (Ex 15:27), omgeven door zeventig palmbomen. Dit alles gebeurt in de periode van de omer.

Op dezelfde manier moeten de discipelen na de opstanding van Christus leren leven in een soort woestijn zonder hun leider. Dan wordt het Woord aan hen geopenbaard om de profetieën te begrijpen. Het Brood des Levens, manna uit de hemel, zal hen voeden. Maar hun twijfels blijven bestaan. Zoals we zien bij Thomas of de Emmaüs gangers. Ze moeten leren zich te laten leiden door de bron van Hemels Water, de Geest die Yeshua hen zal geven vóór het feest van Sjavoeot als voorproef voordat Hij bij Sjavoeot de Geest volledig zal sturen. In Johannes 20 lezen we: "En nadat Hij dit gezegd had, blies Hij op hen en zei tegen hen: Ontvang de Heilige Geest". (vs 22)

De twaalf apostelen zullen dan twaalf waterbronnen in een woestijn worden, voor de zeventig landen van de wereld. Dit was ook de periode van de omer.

Hoe bereiden we ons voor in deze periode voorafgaand aan de prachtige feestdag van Sjavoeot? Zijn wij net als de discipelen die ontvankelijk zijn voor de bovennatuurlijke leiding van God en vastbesloten om vervuld te worden door Zijn Geest?