De Omertelling: een beeld van de geestelijke groei van gelovigen

07-05-2023

Het tellen van de Omer (of de 49 dagen) tussen het Feest van de Eerstelingen en het Feest van Sjavoeot is een gebod van onze Schepper. Dit is de enige keer in het jaar dat gevraagd wordt om de dagen te tellen.

Waarom ?

Dit is een teken om te laten zien dat we met grote passie moeten wachten op het feest van Sjavoeot. Als een kind dat de dagen voor de vakantie aftelt.

Sjavuot is het centrale feest van de 7 Moedim (of feesten van JHWH) die onze Koning ons vraagt te vieren (Lev 23) en die de 7 stappen van JHWH's heilsplan symboliseren. En in het Hebreeuws is wat in het midden staat vaak het belangrijkste. Dit feest vertegenwoordigt het doel van dit heilsplan. Een Great Reset van de mens met de Thora (wet van JHWH) en de Heilige Geest als leidraad om de Thora toe te passen. Niet de Geest in plaats van de Thora, maar de Geest als middel om de Thora te 'ontcijferen' en in praktijk te brengen.

De kennis van de Torah (Hab 2:16) en de Geest in de mensen (Joel 2:28). Dit is het doel van Zijn plan.

Deze periode van de Omer is een schaduw van de geestelijke groei van een gelovige na Zijn bevrijding. De Hebreeën ontvangen in deze periode het manna (Ex 16). Dit manna uit de hemel symboliseert het brood des levens. Dit brood werd elke dag zichtbaar.

Tijdens de Omer zien de discipelen Yeshua verschijnen na Zijn opstanding. Het brood des levens wordt zichtbaar.

De reorganisatie van het volk die Mozes onderneemt, op advies van zijn schoonvader (Ex 18), verwijst naar de reorganisatie van de apostelen na de dood van Judas. Ze kiezen zijn opvolger, Matthias, in Handelingen 1, tijdens de omer. Deze reorganisatie staat ook symbool voor wat gelovigen moeten doen in hun leven na hun bekering.

Het volk van Israël moet zichzelf reinigen voordat Mozes naar de Sinaï gaat om de Thora te ontvangen (Ex 19). Evenzo volharden de apostelen tijdens de Omer in het gebed (Handelingen 1:14). Wat ook van gelovigen wordt verlangd om te groeien in hun heiliging.

De parallel is daarom verbazingwekkend en versterkt het idee dat de gave van de Thora en de Geest goed met elkaar verbonden zijn.

Meer informatie over de Moedim: The Great Reset of Creation www.eindtijdinzicht.com