De Passie van Yeshua als schaduw voor de verdrukking van de Gemeente

12-11-2022

We zagen in de vorige blog dat het leven van Jeshua de schaduw is van het leven van het volk van JHWH (het Israël van JHWH). Johannes vertelt ons:

Wie zegt in Hem (Jeshua) te blijven, moet ook zelf zo wandelen als Hij gewandeld heeft (1 Johannes 2:6)

In het bijzonder het einde van Jeshua's leven is een schaduw van wat de Bruid zal ervaren in de laatste dagen. Zij zal worden vervolgd en in sommige gevallen onderdrukt. Maar net zoals het lijden van Jeshua aan het kruis werd ingekort (de soldaten zagen dat Yeshua al dood was en braken Zijn benen niet - Johannes 19:33), zal het lijden van de Bruid worden verkort.

En als die dagen niet ingekort werden, zou er geen vlees behouden worden; maar ter wille van de uitverkorenen zullen die dagen ingekort worden. (Mattheüs 24:22)

Als we deze parallel gebruiken, wordt duidelijk dat de Bruid niet zal worden opgenomen vóór de nacht van verdrukking in de eindtijd. Integendeel, zij zal een moeilijke periode doormaken. Dit is ook de boodschap in Mattheüs 25, aangezien de wijze maagden de bruidegom midden in de nacht verwelkomen. En niet voor het donker. Het is in deze donkere tijd dat de Bruid zal worden opgenomen om de bruiloft in de hemel te vieren. En niet vóór de beproevingen!

Deze dingen heb Ik tot u gesproken, opdat u in Mij vrede zult hebben. In de wereld zult u verdrukking hebben, maar heb goede moed: Ik heb de wereld overwonnen. (Johannes 16:33)

Jeshua zegt ook dat we geen angst of onrust hoeven te hebben, maar dat Hij in alle momenten bij ons zal zijn en ons zal sterken en leiden.

Wil je meer weten, lees dan het nieuwe boek "The Great Reset van de Schepping" via https://www.emethboeken.nl/product/great-reset-schepping/