De terugkeer van Israël heeft nog niet plaatsgevonden

04-12-2022

Gisteren lazen velen de parasha Vayetzei (Gen. 28:10-32:3) die gekoppeld is aan de profetie van Hosea: 11:7-14:10. In deze parasha zien we een chiasme (een symmetrie) die niet toevallig is, met de geboorte van Jozef als middelpunt (het centrale deel van een chiasme is altijd de belangrijkste boodschap).

Jakob verlaat zijn ouders om een ​​vrouw te zoeken in het land van herkomst van Abraham. Hij vlucht ook voor zijn broer Ezau van wie hij de zegen heeft afgenomen. Dat Jacob deze zegen krijgt, was in overeenstemming met het plan van JHWH. De manier waarop hij de zegen kreeg - door te doen alsof hij Ezau was bij zijn blinde vader - was een gebrek aan moed. Hij had aan zijn vader het plan van YHWH kunnen vertellen: dat de oudste broer de jongste zou dienen (Gen 25:23). Dan gaat Jacob weg en JHWH corrigeert hem in het land van Laban. Laban bedriegt hem door hem eerst Lea als vrouw te geven en daarna zijn salaris meerdere keren te veranderen. De les: Jacob moet zelf veranderen en zich bekeren. Dit is ook wat Hosea ons leert:

JHWH heeft een rechtszaak met Juda. Hij zal Jakob vergelden naar zijn wegen, Hij zal zijn daden op hem doen terugkeren.(Hosea 12:3-4)

Hij krijgt in het land van Laban veel kinderen (de hoofden van de stammen). Jozef wordt geboren. Dan is het zijn kudde die groeit. De schapen zijn het symbool van degenen die de stem van Yeshua herkennen (Johannes 10: 4) De geboorte van Jozef is het startpunt van de vermenigvuldiging van de schapen. Het is de profetie dat Efraïm (de zoon van Jozef) de gelovigen vanuit de naties zal verzamelen. Door zich te mengen onder de volken (Hosea 7:8). Jacob gehoorzaamt aan het einde van de parasha de stem van JHWH en verlaat Laban. Hij keert dan terug naar het Beloofde Land met zijn kinderen (de stammen) en zijn kudde (symbool van de gelovige naties). Het gaat niet alleen over de terugkeer van de stammen naar het Beloofde Land. Het is in eenheid met de gelovigen van de naties dat deze terugkeer zal plaatsvinden. De terugkeer van de Joden naar het beloofde land sinds 1947 is slechts een schaduw van de profetie van Jeremia 31. De terugkeer van heel Israël heeft nog niet plaatsgevonden!


MEER WETEN : Shabbat 3 december | Daniel Peyron | Messiaanse gemeente Zeeland - YouTube