De valse profeet herkennen

11-07-2023

In het boek Numeri zien we een groot aantal momenten van rebellie van de laatste generatie van Israël. We zouden kunnen concluderen dat deze mensen na de uittocht uit Egypte nog steeds niet veranderd zijn.

Maar dat zou een te snelle conclusie zijn. Deze generatie is toch anders. Ze is klaar om te vechten (Numeri 21:2) en staat te popelen om terug te keren naar het beloofde land (Num 21:4). De eerste generatie was bang voor oorlog (Ex 13:17). De nieuwste generatie is dan ook meer gericht op de bestemming dan op Egypte. Er heeft een wijziging plaatsgevonden. Het is de generatie die wacht op de grote gebeurtenis. Ze is klaar om het plan van JHWH uit te voeren. Dit veroorzaakt grote weerstand van de vijand. Bileam wordt geroepen om de mensen te vervloeken. Het zal hem niet lukken en deze vloek verandert in een zegen (Numeri 24). Later zal Bileam een ​​ander plan hebben om de mensen te verleiden door gebruik te maken van Midianitische vrouwen. Velen zullen worden misleid. 

Bileam is daarmee het symbool van de valse profeet die de laatste generatie wil misleiden alvorens het Koninkrijk binnen te gaan. In deze geschiedenis zit ook een waarschuwing voor ons. Veel gelovigen in de laatste generatie voor de wederkomst van Christus zullen ook misleid worden door een valse profeet. Maar in deze generatie zijn ook veel gelovigen die wél wachten op de grote gebeurtenis. Het zijn de maagden die op de bruidegom wachten. Sommigen zullen zonder de olie van de Geest in de val trappen. De vijand heeft als doel om de juridische fundamenten van het Koninkrijk (de Torah) te verwoesten. Want zonder wet is de mens makkelijker te misleiden.

Het is daarom essentieel om ons daarop voor te bereiden door ons geloof te verankeren in het Woord van Waarheid (dat wil zeggen de Thora, want de Thora is Waarheid Ps 119:151) om de storm die op komst is te weerstaan. In rust, vertrouwen en vastberadenheid.

Meer weten over de tijd die aankomt, ontdek het boek "The Great Reset van de Schepping" www.eindtijdinzicht.com