Een jaar wachten voordat de Zoon komt

05-11-2023

Een jaar wachten op de beloofde zoon: een schaduw voor de eindtijd

In de parasha Vayeira (Gen 18 – 22) zien we in hoofdstuk 18 dat Abraham en Sara bezocht worden door 3 engelen (van wie er één Yeshua blijkt te zijn omdat hij in vers 22 JHWH wordt genoemd). De engelen vertelden hen dat ze een jaar later een zoon zouden verwelkomen (vs 14). Wat zien we in dit symbool van één jaar?

In het volgende hoofdstuk zien we de vlucht van Lot en zijn gezin naar de bergen. Ze worden als het ware opgenomen en ontsnappen aan het oordeel van JHWH over Sodom en Gomorra. Dit is precies het symbool van de opname van gelovigen in de hemel om plaats te maken voor de toorn van JHWH. In Jesaja 26 zien we deze volgorde ook.

Ga, Mijn volk, treed uw kamers binnen, sluit uw deuren achter u. Verberg u voor een klein ogenblik, totdat de gramschap over is.

Want zie, YHWH gaat uit Zijn plaats om de ongerechtigheid van de bewoners van de aarde aan hen te vergelden. De aarde zal het bloed dat erop vergoten is, aan het licht brengen. Zij zal haar gedoden niet langer bedekt houden.

Vervolgens zien we in hoofdstuk 21 van Genesis dat de belofte van de zoon werkelijkheid wordt met de geboorte van Isaak. Precies een jaar later, "op de vastgestelde tijd waarover YHWH had gesproken" (vs 2). 

Dit jaar is niet toevallig. Het bevestigt de periode van één jaar die de uitverkorenen na de opname in de hemel zullen doorbrengen terwijl de toorn van JHWH over de aarde zal komen. Dan zal de zoon (Yeshua) naar de aarde komen om gerechtigheid te brengen. Sara spreekt dan over de vreugde (de lach) die YHWH haar gaf doordat ze een Zoon heeft gekregen. Het is hetzelfde lachen als in Psalm 2. JHWH lacht in de hemel (vs 4). In vers 7 van Psalm 2 lezen we: "Jij bent mijn zoon! Ik heb je vandaag verwekt.' Met andere woorden: de lach van Sara verbindt duidelijk de geboorte van Isaak (de beloofde zoon) en de terugkeer van de Messias, de Zoon van JHWH. Dit gebeurt nadat de toorn "slechts even ontbrandt"(Ps 2:12).

In Jesaja 61:2 wordt dit verband ook gelegd. Het jaar van het welbehagen van JHWH (voor de gelovigen) en de dag van wraak van JHWH (een dag is één jaar in veel profetieën). 

In het boek "The Great Reset van de Schepping" worden veel andere bewijzen besproken over deze periode van één jaar. 

Meer informatie: www.eindtijdinzicht.com