Eeuwige gerechtigheid gebaseerd op de Torah

18-02-2023

Tegenwoordig horen we vaak om ons heen zeggen dat de wet van JHWH niet voor christenen is, maar alleen voor de Joden. Een echte discriminatie. Maar afgezien van dit onderscheid tussen mensen, verhindert deze onbijbelse visie gelovigen om te genieten van hun persoonlijke voordelen die voortkomen uit het volgen van Gods wetten. Ook voor de samenleving zijn deze wetten het allerbeste. In de parasha Mishpatim (Ex 21-24) zien we een reeks wetten. We zullen stilstaan bij drie van deze wetten:

  • Wanneer iemand zijn slaaf of slavin met de stok zó slaat dat deze onder zijn hand sterft, moet hij zeker gewroken worden. (Ex 21:20)
  • Wanneer iemand een put openlaat of wanneer iemand een put graaft en die niet afdekt, en een rund of ezel valt daarin, dan moet de eigenaar van de put daarvoor vergoeding geven. Hij moet aan de eigenaar van het dier geld teruggeven, maar het dode dier zal voor hem zijn.(Ex 21:33-34)
  • U mag een vreemdeling niet uitbuiten en hem niet onderdrukken, want u bent zelf vreemdelingen geweest in het land Egypte. (Ex 22:21)

Wie kan zeggen dat deze instructies niet nuttig zijn? Alleen de vijand verheugt zich. Yeshua zelf vertelt ons: Want, voorwaar, Ik zeg u: Totdat de hemel en de aarde voorbijgaan, zal er niet één jota of één tittel van de Wet voorbijgaan, totdat het alles geschied is. (Mat 5:18)

Het doel van het Duizendjarige Koninkrijk dat Yeshua op aarde zal vestigen, wanneer Hij terugkeert, zal zijn om gerechtigheid te herstellen met Zijn wetten, omdat deze wetten ons beschermen en zegenen.

Laat het veld van vreugde opspringen met al wat erin is; dan zullen al de bomen van het woud vrolijk zingen voor het aangezicht van de HEERE, want Hij komt, want Hij komt om de aarde te oordelen. Hij zal de wereld oordelen in gerechtigheid en de volken met Zijn waarheid. (Ps 96:12-13)

Het wordt dan een revolutie, of beter gezegd een echte "Great Reset"!

Meer weten: lees het nieuwe boek "The Great Reset van de Schepping" www.eindtijdinzicht.com