Feest van Ongezuurde Broden

06-04-2023

Het Feest van Ongezuurde Broden

Het Feest van Ongezuurde Broden of Hag HaMatzot in het Hebreeuws is het tweede feest dat God ons vraagt ​​te vieren. Deze tweede fase in JHWH's verlossingsplan, dat uitgedrukt wordt door de 7 jaarlijkse feesten van Leviticus 23, is de fase na Pesach en na de Bevrijding.

Ongezuurde broden zijn broden die niet zijn begonnen te fermenteren met zuurdesem. We herinneren ons dat de Hebreeën Egypte snel moesten verlaten en deze broden moesten eten waarvan het deeg geen tijd had gehad om te rijzen.

In de Bijbel symboliseert zuurdesem de zonde en het proces van degradatie naar de dood. Daarom roept Paulus ons op om het oude zuurdesem weg te doen, om een ​​nieuw deeg te zijn, aangezien we ongezuurd zijn, omdat Christus, ons Pascha, geslacht is (1 Kor 5:5-7).

Jeshua is het ongezuurde brood. Door in Hem te geloven, worden ook wij ongezuurd. We moeten niettemin onze voeten blijven wassen die in contact staan ​​met een gebroken wereld (en dus werken aan onze heiliging). Wat Jeshua tijdens zijn laatste avondmaal aan zijn discipelen liet zien.

Deze ongezuurde broden verwijzen ook naar de periode waarin Jeshua drie dagen en drie nachten in het graf verbleef. Hij stierf toen fysiek, maar de dood had geen macht over Hem. Net zoals zuurdesem geen tijd heeft om het deeg in ongezuurd brood te "besmetten", heeft de dood geen macht over Jeshua. Zo worden we, als we in Hem zijn, ook beschermd tegen de geestelijke dood om toegang te krijgen tot het eeuwige leven.

Een sterk symbool! Wat een mooie proclamatie om deze feestdagen te vieren!

Meer weten: lees de symboliek van de 7 feesten van JHWH uitgebreid in "The Great Reset of Schepping" www.eindtijdinzicht.com