Hemelvaart en Opname

18-05-2023

Vandaag vieren de kerken Hemelvaart. Hoewel het geen feest is waarvan onze God zegt het te vieren, bevat deze dag sterke symbolen voor gelovigen van de laatste dagen.

Deze dag vindt plaats tijdens de zesde week van de Omer-periode. Deze periode van de Omer loopt van het Feest van de Eerstelingen tot het Feest van Sjavoeot (of Pinksteren voor de kerken), en duurt 7 weken of 49 dagen. Yeshua wordt in deze zesde week "opgenomen" in de hemel. Dit is een schaduw van de opname van de Bruid die plaatsvindt gedurende de laatste 7 jaar voor Zijn wederkomst. Deze opname zal plaatsvinden tijdens de verdrukking, waarschijnlijk in het zesde jaar. In het boek "The Great Reset van de Schepping" worden andere argumenten naar voren gebracht om deze koppeling aan te tonen.

Ook wordt Yeshua opgenomen in de hemel. Hij wordt niet de woestijn ingestuurd. De bruid zal ook worden opgenomen in de hemel en zal zijn net als in Openbaring 7. Want Yeshua is de eersteling, Hij is een symbool van wat de bruid zal moeten meemaken: de beproevingen van Zijn lijden en Zijn opname in de hemel.

Een specifieke groep zal op aarde blijven. Dit zijn de 144.000 van Openbaring. Maar de bruid zal worden opgenomen vlak voordat de dag des Heren begint. Een dag is in de profetie een jaar (zoals in Daniël). Deze periode van JHWH's toorn zal dus ongeveer een jaar duren. Dit zal een tijd zijn waarin de bruid in haar kamer wordt beschermd (Js 26:20). 6 jaar werk op aarde als ambassadeur en een jaar rust. Dit herinnert ons aan het sabbatsprincipe!

Meer weten: ontdek het boek van Daniel Peyron "The Great Reset van de Schepping" www.eindtijdinzicht.com