Herkennen we de echte Jezus, Jeshua ?

26-12-2022

Herkennen we de echte Jezus, Jeshua?

Velen kennen Jezus maar in een andere gedaante dan Wie Hij werkelijk is. Ten eerste is hij Joods. Veel christen die Joden niet waarderen, zouden zich moeten afvragen of ze toelaten dat een Jood in hun hart komt wonen.

Vervolgens werd de naam door de eeuwen heen vervormd. Jezus is de naam die door de meeste kerken aan de Messias van Israël wordt gegeven. Deze naam die in de middeleeuwen verscheen als vertaling van het Griekse Iesus, is een verkeerde vertaling van de oorspronkelijke naam Jahushua (of Jeshua).

Jeshua is het Levende Woord. Het Woord ten tijde van de Messias bestond uit de Thora, de Psalmen en de Profeten. Dat is wat wij het Oude Testament (of beter gezegd het Oude Verbond) noemen. Jeshua is de Levende Thora. Hij is de Wet die JHWH aan Zijn kinderen geeft om hen te beschermen en zo te zegenen. Als de Messias in ons hart is, moet de wet ook in ons hart zijn (Ps 40:8).

Niet om gered te worden, maar om geestelijk te laten zien aan wie we willen gehoorzamen en bij wie we horen. De sabbat, schaduw van het Millennium, staat bijvoorbeeld centraal in de Thora (ook in de 10 geboden). In Ezechiël wordt gezegd dat het een teken is van een verbond tussen God en mensen (Ez 20:12).

Deze verdraaiing van Jeshua doet ons denken aan de episode van Jozef in Egypte. Zijn broers herkenden hem niet. Onze Joodse broeders kunnen tegenwoordig geen Messias erkennen die de Wet verwerpt, zoals in de meeste kerken wordt geleerd. En toch moeten we ze jaloers maken (Romeinen 11:11). Dus de vraag is, welke Messias willen we in de laatste dagen dienen?

Meer info: ontdek het nieuwe boek "The Great Reset van de Schepping": www.emethboeken.nl/product/great-reset-schepping/