Het boek van Esther als eindtijd profetie

09-03-2023

Het boek van Esther is een historisch boek dat uitlegt hoe koningin Esther haar Joodse volk kon redden van Hamans duivelse plan om alle Joden uit te roeien. Het Purim feest dat zojuist werd gevierd, herdenkt deze historische overwinning. Koningin Esther leefde rond -475 v. Chr. in het Perzische koninkrijk, nadat het koninkrijk Juda naar Babylon was verbannen.

Dit boek is ook een bijzondere schaduw van de eindtijd. Zoals de Bijbel zegt, is het leven van mensen een brief van Christus, die niet met inkt is geschreven, maar op tafelen van vlees, van de harten (2 Korintiërs 3:3)

Zo vertegenwoordigt Haman de mens van de wetteloosheid (de antichrist) die in de eindtijd het volk van God wil vernietigen.

Koning Ahasveros die niet zomaar benaderd kan worden, vertegenwoordigt JHWH de Vader, driemaal heilig. Door het bloed van het Lam kunnen wij in Zijn aanwezigheid komen.

Esther vertegenwoordigt de vrouw van de koning, een beeld van de bruid van Koning Yeshua.

En tot slot vertegenwoordigt Esthers oom, Mordechai, degene die redt maar (in de eerste plaats) geen beloning ontvangt. Vervolgens zal hij na de dood van Haman worden verheven tot de rechterhand van koning Ahasveros. Een prachtig beeld van Yeshua.

Wil je hier meer over weten ontdek het boek "The Great Reset van de Schepping" dat deze prachtige parallel tot in detail bestudeert.

www.eindtijdinzicht.com