Het jubeljaar : een schaduw van onze overgave tijdens Sjavoeot

15-05-2023

Vorige week lazen velen de parasha Behar (Leviticus 25) die spreekt over de rustjaren om de 7 jaar, ofwel sabbatsjaar genoemd, en de jubeljaren (om de 49 jaar).

Het is geen toeval dat deze lezing tijdens de Omer-periode wordt gedaan. Deze periode van de omertelling duurt 7 weken (of 49 dagen). Het loopt van het feest van de Eerstelingen tot het feest van Sjavoeot en doet denken aan de periode van 49 jaar (of 7 keer 7 jaar) die leidt tot een jubeljaar. We zagen dit in een eerdere post.

Het jubeljaar en het sabbatsjaar zijn jaren van het resetten van de schepping. De natuur moet uitrusten. Niemand mag in deze jaren oogsten of zaaien. Men moet daarom volledig vertrouwen hebben in het zesde jaar van een cyclus, dat de oogst in dat jaar voor drie jaar voedsel zou bieden. Een bewijs van gehoorzaamheid en onderwerping aan de Schepper.

Dit is ook de boodschap van het feest van Sjavoeot, aan het einde van de Omertelling. Sjavoeot symboliseert de Reset van de mens met de gave van de Thora en de gave van de Geest van JHWH die helpt om het Woord te begrijpen en toe te passen. Met Sjavoeot vieren we dat de gelovige de middelen krijgt om gehoorzaam en onderworpen te zijn aan de Schepper.

Het is het centrale feest van de 7 feesten beschreven in Leviticus 23 en die het heilsplan van JHWH symboliseren. Wat in het midden staat, is in het Hebreeuws vaak de kernboodschap. Deze Reset-boodschap is het doel van het heilsplan : de Schepping terugbrengen naar Zijn oorspronkelijke bedoeling in harmonie met de Schepper.

Een prachtig vooruitzicht! Lees meer over het Reset-plan van JHWH en de feesten : ontdek het boek "The Great Reset van de Schepping" www.eindtijdinzicht.com