Kalender van JHWH

02-01-2023

JHWH's kalender

Gisteren vierden de meeste mensen het nieuwe jaar 2023. Het Bijbelse nieuwjaar begint in de maand Nisan (of Abib) die rond maart/april valt (Exodus 12:2).

1 januari is dus niet het begin van het jaar op JHWH's kalender. De Gregoriaanse kalender, die 1 januari beschouwt als de eerste dag van het jaar, is een zonnekalender ontworpen aan het einde van de 16e eeuw. Deze kalender houdt geen rekening met de nieuwe manen die de maanden in JHWH's kalender beginnen. Maar het vieren van de nieuwe manen is een gebod (Numeri 10:10).

Evenzo begint voor velen de week op maandag. Maar voor JHWH is de eerste dag van de week de dag na de sabbat, dat wil zeggen zondag. En de echte rustdag is niet de zondag maar de sabbat, volgens het 4e gebod.

Ook telt de ware kalender niet de jaren sinds de geboorte van Jeshua. De jaren worden geteld vanaf de Schepping. Onze Joodse broeders hebben geprobeerd deze telling bij te houden en denken dat het nu het jaar 5783 is. Ze hebben echter ongeveer 200 jaar weggelaten om de profetie van Daniël 9 over de 70 weken (een week=7jaar) sinds de herbouw van Jeruzalem (in -445) en over de dood van de Maschiah (na 69 weken ofwel 483 jaren) niet samen te laten vallen met het jaar van Jeshua's dood. Als je deze 200 jaar wel meerekent, staan we ​​eigenlijk aan de poorten van het zevende millennium, dat een nieuw tijdperk zal openen met de heerschappij van Jeshua op aarde.

Tenslotte worden op de Gregoriaanse kalender de feesten van JHWH zoals bepaald in Leviticus 23, niet langer genoemd als christelijke feesten.

Deze verandering van kalender is een wapen van de vijand om de oriëntatiepunten van JHWH te vervagen en te voorkomen dat de gelovigen Zijn samenkomsten respecteren en Zijn geboden opvolgen. Er is een opwekking onder sommige christenen die willen terugkeren naar de goddelijke kalender. In de eindtijd zullen de oriëntatiepunten van JHWH's kalender als leidraad voor ons dienen om de gebeurtenissen te begrijpen, ons voor te bereiden en te gehoorzamen als wijze maagden bij de komst van onze Meester.

Leer meer over de kalender van JHWH en zijn profetische dimensie: ontdek het nieuwe boek van Daniel Peyron "The Great Reset van de Schepping" https://www.emethboeken.nl/product/great-reset-schepping/