Koning van het Noorden tegen koning van het Zuiden

04-03-2024

De oorlog van de koning van het zuiden tegen de koning van het noorden

De profetie van Daniël 11 laat ons een conflict zien tussen de koning van het Zuiden en de koning van het Noorden. De meeste commentatoren leggen uit dat de koning van het Noorden Alexander de Grote is. Hij zou na Darius de vierde koning van Perzië zijn (vs 3-4). Maar dit kan niet het geval zijn omdat er tussen Darius en Alexander de Grote meer dan twaalf koningen waren. Bovendien zien we in vers 31 dat deze koning van het Noorden de gruwel der verwoesting uitvoert. Dit gebeurt in dezelfde tijd als de tijd waarin de opstanding van de doden plaatsvindt, zoals we in Daniël 12:1-2 zien. Deze profetie is daarom duidelijk een eindtijdprofetie. Misschien met schaduwen uit het verleden, maar in ieder geval voor het einde der tijden. Deze profetie is verzegeld tot het einde der tijden (Daniël 12:4) en alleen het Lam van God zal de zegels kunnen openen (Openbaring 5:5).

Daniël 10 is de inleiding tot de profetie van Daniël 11, en we lezen: "Ik ben gekomen om u inzicht te laten krijgen in wat uw volk in later tijd zal overkomen, want er is nog een visioen voor die dagen." (vs 14). De uitdrukking "later tijd" in het Hebreeuws is Beacharit hayyamin (of einde der tijden), wat duidelijk de context van de profetie bevestigt.

De koning van het noorden is de koning die de antichrist van de eindtijd zal zijn. Zoals we hebben gezien zal dit koninkrijk Turkije zijn. Het zuidelijke koninkrijk zal ongetwijfeld Egypte zijn, omdat we dit verband in vers 8 lezen.