Lied van Mozes - Profetie over Edom en Moab

06-02-2023

In de parasja Besjalach (Ex 13:17-17) die veel gelovigen vorige week hebben bestudeerd, zagen we Mozes en de kinderen van Israël een lied zingen na de bevrijding uit Egypte. Deze lofzang draagt ​​een profetie met zich mee van een identieke gebeurtenis in de eiendtijd die interessant is om over na te denken. De context wordt gegeven in vers 18.

JHWH zal regeren voor eeuwig en altijd (Exodus 15:18).

Dit is dus een toekomstvisie vóór de terugkeer van onze Messias. Een vrijlating die zal worden gegeven aan het volk van JHWH. Het volk wordt naar de berg van hun erfdeel gebracht, dat wil zeggen naar Sion. Namen van volken worden genoemd om aan te geven tegen wie de toorn van JHWH zal komen. Deze volken maken deel uit van het laatste beest waarover Daniël spreekt in Daniël 7 en dat ook wordt beschreven in Openbaring 13, aangezien zij het is die Israël bestrijdt in de eindtijd. Deze volken zijn Edom, Moab en de inwoners van Kanaän.

Toen werden door schrik overmand de stamhoofden van Edom. De machthebbers van Moab greep huivering aan. Al de inwoners van Kanaän smolten weg van angst.

Op hen viel verschrikking en angst. Door de grootheid van Uw arm verstomden zij als een steen, terwijl Uw volk, JHWH, erdoorheen trok, terwijl dit volk, dat U verworven hebt, erdoorheen trok.

U zult hen brengen en hen planten op de berg die Uw eigendom is, Uw vaste woonplaats, die U gemaakt hebt, JHWH, het heiligdom, JHWH, dat Uw handen gesticht hebben.

(Ex 15:15-17)

Dit zijn de volken rondom Israël. Het gaat niet om Rome, Rusland, China of de Verenigde Staten. Vreemd zullen sommigen zeggen. Het Woord is echter duidelijk. Volgende keer wat meer over die volken.

Meer te weten : ontdek het nieuwe boek "The Great Reset van de Schepping" https://www.emethboeken.nl/product/great-reset-schepping/