Loofhuttenfeest en The Great Reset

09-10-2022

Loofhuttenfeest

Vanavond begint het Loofhuttenfeest of Soekot voor 7 dagen. Deze Bijbelse feestdag is helaas door de eeuwen heen door de kerken niet meer gevierd, terwijl Jesjoea en de discipelen dit wel deden (Johannes 7). Het is één van de 7 feesten die onze God ons vraagt ​​te vieren (Leviticus 23).

Dit profetische feest kondigt de komst van onze Koning op aarde aan. Jeshua zal dan op aarde de vertegenwoordiger zijn van JHWH de Vader en zal 1000 jaar met de heiligen regeren. Dit zal een periode zijn van een Great Reset van de Schepping. Een echte reset en niet de reset die de elites ons vandaag de dag willen opleggen. Het zal een Koninkrijk van gerechtigheid en vrede zijn. De naties zullen onderworpen zijn aan de Koning en zullen naar het Loofhuttenfeest komen om hun onderwerping aan de Koning te bevestigen en zijn heerschappij te vieren (Zacharia 14).

Deze feestdag is dus universeel en niet alleen voorbehouden aan onze Joodse broeders.

De wereld ziet er dan helemaal anders uit. De mensheid zal in harmonie zijn met onze liefdevolle Schepper. Wat een grote vreugde om te komen!

Wie zou dit vooruitzicht niet willen verkondigen en vieren?


Wil je meer weten, lees dan het nieuwe boek "The Great Reset van de Schepping" via https://www.emethboeken.nl/product/great-reset-schepping/