Omertelling – De eerstelingen van de Torah en de Geest

09-05-2024

Omertelling – De eerstelingen van de Torah en de Geest

Bij Shavoeot (Pinksteren) gaan we vieren dat de Heilige Geest gegeven is aan de discipelen en aan ons. Vierden de apostelen in Handelingen 2 al Shavoeot? Ja, ze vierden Shavoeot, in de betekenis die zij toen kenden. Ze vierden het geschenk van de Torah, die het volk Israël vele jaren daarvoor op de Sinaï had ontvangen. Dit lees je in Exodus 19 en 20. In Handelingen 2 kreeg het Bijbelse feest een extra dimensie met de gave van de Geest.

De Geest vervangt de Torah niet maar is een Gids om de wet toe te passen in ons leven. Om niet losbandig te leven maar in gehoorzaamheid. Niet om gered te worden maar puur uit dankbaarheid voor onze redding.

In de tijd van Omertelling tussen het feest van Eerstelingen en Shavoeot waar we ons momenteel vinden lezen we dat de Torah en de Geest al gegeven werden. Echt, vóór Shavoeot ? Ja. In Exodus 15, na de uittocht van Egypte, lees je in vers 25 dat het volk Israël bij de waterput Mara de wet heeft ontvangen:

"Daar heeft Hij het volk verordeningen en bepalingen gegeven, en daar heeft Hij het op de proef gesteld."

Het doel was om het volk Israël in de fysieke woestijn te bemoedigen voordat ze de officiële wet op de berg Sinaï zouden krijgen. Op deze manier konden ze de heiligheid van God ervaren.

Op dezelfde manier hebben de discipelen tijdens de omertijd al de Geest ontvangen. Echt waar? Ja. In Joh 20:22 lezen we dat Yeshua in de Omertelling (na Zijn opstandig) de Geest blaast op de discipelen

"En nadat Hij dit gezegd had, blies Hij op hen en zei tegen hen: Ontvang de Heilige Geest."

Het doel was om de discipelen te bemoedigen terwijl ze in een geestelijke woestijn met twijfels wandelden (omdat hun rabbi Yeshua niet meer bij hen was) voordat ze de volle vervulling van de Geest bij Shavoeot kregen.

De eerstelingen van de Heilige Geest !

Laten we in deze periode van de Omertelling ruimte geven aan de Geest om ons te helpen leven conform Zijn instructies om heilig te leven want YHWH heilig is. Bij Shavoeot kunnen we dit nog meer vieren en proclameren !