Pesach en het bloedverbond

22-03-2024

Pesach komt snel dichterbij. Sommigen vieren deze feestdag op zaterdag 23 maart (zoals wij), anderen een maand later.

In Exodus 12 zien we voor het eerst de instructies met betrekking tot deze afspraak met JHWH. Het is een afspraak, want het woord feest in Lev. 23:2 is 'moed' in het Hebreeuws en betekent afspraak.

Het bloed van een eenjarig lam moet op de deurposten worden gesprenkeld, om zo beschermd te zijn tegen het oordeel van JHWH over Egypte. Degenen die dat niet doen, zullen hun eerstgeborene verliezen. Het bloed op de deurpost verwijst naar het bloed van Yeshua op het kruishout.

Neem dan een bosje hysop en doop het in het bloed dat in een schaal is, en strijk van het bloed dat in de schaal is, op de bovendorpel en op de beide deurposten. […]

Want YHWH zal het land doortrekken om Egypte te treffen, maar als Hij het bloed zal zien op de bovendorpel en op de beide deurposten, dan zal YHWH de deur voorbijgaan en de verderver niet toestaan om uw huizen binnen te komen om u te treffen. (Ex 12:22-23)

Dit 'bloedverbond' was iets bekends in het Midden-Oosten. Er werd een dier geofferd en het bloed werd op de deur aangebracht als er een eregast werd ontvangen. Of wanneer een koning het gebied had veroverd, bleek uit het bloed op de deur dat de bewoner de nieuwe koning accepteerde.

Een gast moest over de drempel van de deur (met bloed erop) stappen, wat het symbool was van een verbond.

Het bloed moest in een kom worden gegoten die in de drempel was uitgehouwen (zoals we op de foto zien). Als YHWH door de deur gaat, is dat om het huis binnen te gaan en een verbond te bezegelen.

Het symbool van het over de drempel gaan wordt gevonden in Zef 1:9, in de context van de dag van de Heer (opname/toorn op aarde) voor diegenen die het verbond niet naleven:

Ook zal Ik op die dag straffen allen die over de drempel springen, die het huis van hun heren vullen met geweld en bedrog.

Yeshua zegt niet voor niets dat Hij de deur is en dat niemand gered kan worden tenzij hij door Hem naar binnen gaat (Johannes 10:9-10). Binnenkomen door de deur betekent het verzegelen van dit verbond. Met Pesach komt YWH komt onze huizen binnen om dit verbond te sluiten!