Pesach, het eerste feest van JHWH’s heilsplan

02-04-2023

Aan het begin van de nieuwe cyclus van het jaar, in de eerste maand Nisan (of Abib), zal het eerste Bijbelse feest plaatsvinden. Het is Pesach of Pascha. Dit is de eerste jaarlijkse samenroeping die in Leviticus 23 wordt vermeld. Christenen vanuit de naties zijn geënt op de Edele olijfboom, en dus zijn deze feesten zowel voor bekeerde joden als gelovigen uit de naties. Er is geen onderscheid meer tussen Jood of Griek voor onze God. Zolang we maar in Yeshua geloven. Een uniek volk met dezelfde feesten.

Deze feesten zijn proclamaties en geen rituelen. Een proclamatie van het heilsplan van JHWH. En de eerste stap is Pesach. De bevrijding uit Egypte en de bescherming tegen de dood van de Hebreeuwse pasgeborenen dankzij het bloed van het lam op de houten deurenposten. Maar Yeshua voegde een geestelijke dimensie toe aan deze fysieke dimensie. Dat is de bevrijding van de zonde en van het gezag van de prins van deze wereld, dankzij het bloed van het Lam Gods dat vloeide op het hout van het kruis. Het is deze bevrijding die we gaan vieren! (dinsdagavond of woensdagavond voor anderen). Het is deze eerste stap die we gaan verkondigen.

Dan komt het Feest van de Ongezuurde Broden, als een tweede feest. Op weg naar de Grote Bevrijding en de Reset van de Schepping bij het zevende feest.

Leer meer over de buitengewone betekenis van dit feest en de 7 feesten van JHWH, ontdek het nieuwe boek van The Great Reset van de Schepping www.eindtijdinzicht.com