Shabbat van het 7de jaar in eindtijd

12-02-2023

In de parasha Jithro (Ex 18-20) geeft JHWH Zijn 10 woorden of 10 geboden. Het vierde gebod gaat over de sabbat, de rustdag. JHWH vraagt ons de sabbat te houden, te heiligen en toe te passen. 6 dagen werken en de 7e dag rusten, om weer op krachten te komen en te genieten van de intieme ontmoeting met onze God.

Helaas is dit gebod door de eeuwen heen door de verschillende kerken aangepast en vervangen door de zondag of de dag van de zon. Toch zegt God ons dat we Zijn woorden niet moeten veranderen (Deut 4:2)

De shabbat is geen ritueel maar een verkondiging van Zijn koninkrijk dat zal komen, in het 7e millennium na 6 millennia waarin de mens op deze aarde zal hebben gewerkt. Evenzo zullen we in de eindtijd, in de laatste week van Daniël (of de laatste 7 jaar voor de terugkeer van de Messias), hetzelfde principe zien: een periode van 6 jaar arbeid als ambassadeurs gevolgd door een rust in het 7e jaar. Want dan zal de toorn van JHWH zich verspreiden. Gelovigen worden dan beschermd.

Dit is wat we lezen is Jesaja 26

Ga, mijn volk, ga je kamer binnen en sluit de deur achter je; Verberg je voor een paar ogenblikken, totdat de gramschap voorbij is (Jesaja 26:20)

Lees voor meer informatie over dit onderwerp het nieuwe boek "The Great Reset van de Schepping". www.eindtijdinzicht.com