Sjavoeot, het centrale feest in het Verlossingsplan

26-05-2023

Sjavoeot is het enige feest waarvoor het verplicht is om de dagen af ​​te tellen. Deze 49-daagse Omer-periode leidt tot het feest van Sjavoeot (of Pinksteren). Waarom alleen voor dit feest tellen, vragen we ons misschien af? Omdat dit feest centraal staat in het plan van JHWH. Het bevindt zich in het midden van de 7 feesten. Dit is een sterk symbool. Sjavoeot is een centraal onderdeel van Zijn plan voor de redding van de wereld.

Het is een kwestie van je er met hart en ziel op voorbereiden.

Omdat het Zijn doel is om de mens te "herprogrammeren", om hem te resetten. Hoe ? Alle mensen zullen Hem kennen. (Hab 2:14)

Zijn Geest zal op de gelovigen zijn (Joël 2:28).

Zijn rechtvaardigheid zal uitstralen en gebaseerd zijn op Zijn wet (of Thora), niet die van mensen, regeringen of zelfs die van kerken. (Jes 2:3)

Alle mensen zullen Zijn feesten vieren zoals verklaard in Leviticus 23 en die in de bijgevoegde illustratie weergegeven zijn. Degenen die dat niet doen krijgen geen regen voor hun gewassen. (Zacharia 14:17)

Dit zal dan de échte Great Reset van de Schepping zijn! YHWH's doel is dat Hij dan onder ons woont. Wat een heerlijke vreugde en een prachtig perspectief!

Leer meer over de feesten van JHWH: ontdek de diepte en rijkdom van deze feesten in het boek "The Great Reset van de Schepping" www.eindtijdinzicht.com