Uitstorting van de Geest in stappen - Omertelling

12-05-2023

Wat doet Yahushua/Yeshua tijdens de Omer na Zijn opstanding?

Hij toont zich aan de apostelen en wordt het levende Brood dat uit de hemel komt, zichtbaar voor de ogen van mensen. Zoals het manna in de woestijn na de bevrijding uit Egypte dat ook elke ochtend zichtbaar werd. Zelfs de witte kleur van het manna (Ex 16:14) doet denken aan het verheerlijkte lichaam van Yeshua, wiens kledingstukken wit zijn (Lukas 9:29)

Maar we zien ook dat Hij de discipelen vulde met de Geest, zodat ze gaandeweg de profetieën konden begrijpen en zo konden getuigen. Hij opent hun ogen en geest om te begrijpen dat Zijn opstanding in lijn met de Schrift was, zoals bij de Emmaüs gangers (Lucas 24:45).

Wie twijfelt, kan Hem aanraken, zoals Thomas. Alle discipelen krijgen zo geestelijke uitrusting om hun functie als ambassadeurs uit te oefenen.

Yeshua blaast daarna de Geest naar hen in Johannes 20:22-23. Ze ontvangen dan een zalving waarmee ze zelfs zonden kunnen vergeven of behouden. Weer een stap verder als ambassadeur.

"En nadat Hij dit gezegd had, blies Hij op hen en zei tegen hen: Ontvang de Heilige Geest.Als u iemands zonden vergeeft, worden ze hem vergeven; als u ze hem toerekent, blijven ze hem toegerekend." (Joh 20:22-23).

Op Shavuot zullen ze nog een extra dosis van de Geest ontvangen, met een grotere omvang.

Het krijgen van de Geest gebeurde dus niet in één keer, zoals we vaak denken. De Geest wordt hen in stappen gegeven.

Het is een symbool om ons te laten zien dat ook wij de Geest in fasen ontvangen. Hoe ? Door nederig te zijn en bereid zijn om als ambassadeur van het Koninkrijk te dienen. Door Zijn wetten te gehoorzamen en ze te communiceren, als een aardse ambassadeur die Zijn regering vertegenwoordigt.

"En wij zijn Zijn getuigen van deze dingen, en ook de Heilige Geest, Die God gegeven heeft aan hen die Hem gehoorzaam zijn.". (Handelingen 5:32)

Zo moeten wij ons ook in deze eindtijd gedragen om in moeilijke tijden extra kracht van de Geest te ontvangen en ook in de donkerste momenten trouw te kunnen getuigen.

Meer informatie over de feestdagen: "The Great Reset van de Schepping" www.eindtijdinzicht.com