Vader, Zoon en Israël. En de gelovigen dan?

30-10-2022

Maken wij deel uit van het volk Israël?

In de vorige post zagen we dat Abraham de Vader en Isaak de Zoon vertegenwoordigt.

Jacob, zoon van Isaak, wordt ook wel Israël genoemd. Hij vertegenwoordigt het volk van YHWH. Tegenwoordig is er maar één volk van God, het Israël van JHWH (Galaten 6). Niet-Joodse gelovigen zijn geënt op de olijfboom van Israël. Er is geen andere olijfboom. Eén volk, één Koning, één Goddelijke grondwet. Iedereen moet zich aan dezelfde regels houden. Er is geen discriminatie in het Koninkrijk van JHWH.

Deze drie opeenvolgende generaties laten zien dat ze niet los van elkaar te zien zijn.

Maar ze tonen ook een orde van respect en onderwerping. Jacob moet zijn vader Isaak respecteren en gehoorzamen. En Isaak moet Abraham gehoorzamen. Evenzo moeten de mensen de Messias gehoorzamen die Zelf de Vader gehoorzaamt. Jeshua gehoorzaamt de geboden van de Vader.

Als u Mijn geboden in acht neemt, zult u in Mijn liefde blijven, zoals Ik de geboden van Mijn Vader in acht genomen heb en in Zijn liefde blijf. (Johannes 15:10)

Evenzo zijn wij geroepen om de geboden van Jeshua te volgen die voortvloeien uit de geboden van de Vader.

Onze God, YHWH, wordt de God van Abraham, Isaak en Jacob genoemd. Deze relatie is geen relatie waarbij de delen verschillend zijn zoals in de materiële wereld, maar ze overlappen elkaar.

En Ik bid niet alleen voor dezen, maar ook voor hen die door hun woord in Mij zullen geloven,

opdat zij allen één zullen zijn, zoals U, Vader, in Mij, en Ik in U, dat ook zij in Ons één zullen zijn, opdat de wereld zal geloven dat U Mij gezonden hebt.

En Ik heb hun de heerlijkheid gegeven die U Mij gegeven hebt, opdat zij één zijn, zoals Wij Eén zijn;

Ik in hen, en U in Mij, opdat zij volmaakt één zijn en opdat de wereld erkent dat U Mij gezonden hebt en hen liefgehad hebt, zoals U Mij hebt liefgehad. (Johannes 17:20-23) 


Wil je meer weten, lees dan het nieuwe boek "The Great Reset van de Schepping" via https://www.emethboeken.nl/product/great-reset-schepping/