Verlaat Babylon en Verwelkom de Koning

29-10-2023

In de parasha Lech Lecha (Gen 12-17) zien we dat YHWH Abram vraagt zijn land, geboorteplaats en familie te verlaten.

Abram heeft zijn geboorteplaats Ur der Chaldeeën verlaten. Dit is in de buurt van Babylon.

Ur was toen de hoofdstad van de aanbidding van de afgod Sin. Sin of Nanna is de Sumerische maangod, patroongod van Ur. Haar symbool was een wassende maan. Dit is het symbool dat moslims vandaag de dag gebruiken boven hun moskee.

De maan is een vals licht en straalt alleen door het licht van de zon. We zouden kunnen zeggen dat de maan doet alsof ze een licht is. Precies wat satan wil.

Later in de parasha zien we Abraham die de koningen van Kanaän verslaat. Hij bevrijdt het gebied. Aan het eind krijgt hij bezoek van Melchizedek of Koning van Gerechtigheid. Een schaduw van Yeshua.

Deze parasha is een geweldige bemoediging in deze tijd. Precies nu dat we de aanval van Hamas tegen Israël zien gebeuren. Geen toeval !!

Moslim landen vormen de bedreiging van de eindtijd. Niet Rome, zoals het nog zo vaak onderwezen wordt. Ze zullen Jeruzalem aanvallen, zoals we in zoveel profetieën zien. Onze missie is om los te komen van deze invloed (en het merkteken) en afstand nemen van de symbolische "Ur" (ofwel de leugens van de moslim wereld en haat tegen Israël). Onze Koning zal Zijn gerechtigheid in het Beloofde Land en in de hele wereld eindelijk stichten !

Maranatha!

Meer weten over de eindtijd: ontdek "The Great Reset van de Schepping" www.eindtijdinzicht.com