Waarom zijn Gog en Magog geen Rusland?

01-03-2023

Sommigen gebruiken de profetie van Ezechiël 38 om te beweren dat Rusland het beest van de eindtijd is en dat het de entiteit is die Gog en Magog vertegenwoordigt.

Mensenkind, richt uw blik op Gog, het land van Magog, de oppervorst van Mesech en Tubal, en profeteer tegen hem. (Ez 38:2)

Gog is de oppervorst van Mesech en Tubal, zo staat in Ezechiël 38:2. Al deze gebieden bevinden zich in dezelfde regio van Turkije.

In Ezechiël 38:6 wordt gesproken over Gomer en Beth-Togarma, twee gebieden die zich ook in deze regio bevinden, zoals de kaarten ons van verschillende encyclopedia hierboven laten zien.

De oorspronkelijke woorden voor de vertaling 'oppervorst' zijn de Hebreeuwse woorden: 'nasiy rosh'. 'Nasiy' betekent oppervorst en 'rosh' betekent hoofd (Net als in Rosh Hashana, de eerste dag van het joodse kalender, het hoofd van het jaar). Sommigen denken dat 'rosh' Rusland vertegenwoordigt omdat het woord 'rosh' mensen aan dit land zou kunnen doen denken. Maar de kaarten laten ons zien dat we het niet over Rusland hebben.

Rosh is in de Nederlandse vertaling niet meegenomen.

De exacte vertaling voor vers 2 luidt als volgt:

2 Mensenkind, richt uw blik op Gog, in het land van Magog, de oppervorst en hoofd van Mesech en Tubal, en profeteer tegen hem

Alles wijst er echter op dat Gog uit Turkije komt. Dit is in lijn met de profetie van Daniël 8, die we al hebben geanalyseerd, en die ook liet zien dat de antichrist uit Javan (of Turkije) zou komen.

De antichrist zal daarom een persoon zijn die uit dit gebied komt.

Aan het hoofd van een indrukwekkende coalitie van volkeren, waaronder Perzië (Iran), Ethiopië en Puth (Libië), zoals we lezen in Ezechiël 38 vers 5, zal deze oppervorst "als een storm" het land Israël in bezit nemen. Maar YHWH zal rechtstreeks vanuit de hemel ingrijpen om de indringers te vernietigen (Ez. 38:22). The Great Resel van de Schepping zal dan beginnen !

Meer weten : ontdek het boek "The Great Reset van de Schepping" - www.eindtijdinzicht.com