Wie zijn de 5 wijze maagden?

01-12-2022

We lezen in Mattheüs 25 de gelijkenis van de maagden. 5 van hen hebben een lamp gevuld met olie en 5 maagden waren niet zo wijs om hun lamp met olie te vullen. Dan komt de Bruidegom. Alleen de maagden met de lampen gevuld met olie mogen de bruiloft bijwonen.

In Yeshua's tijd waren deze symbolen duidelijk. De lampen vertegenwoordigen de voorschriften van JHWH, Zijn wet, Zijn leringen. (Spreuken 6:23)

Wijsheid wordt in Spreuken 10:8 gedefinieerd

Wie wijs van hart is, neemt de geboden aan, maar wie dwaas van lippen is, komt ten val.

Een dwaas is iemand die de woorden hoort maar ze niet toepast, lezen we ook in het Nieuwe Verbond (Mt 7:26)

De 10 maagden wachten op de Bruidegom, ze zijn allemaal gelovigen. Maar alleen degenen die de geboden van JHWH in hun hart hebben en met de leiding van Gods Geest toepassen, kunnen de bruiloft bijwonen. Het getal 5 versterkt dit idee omdat 5 in de Bijbel het getal is dat verwijst naar de Thora (de eerste 5 boeken van de Bijbel - de Wet van JHWH)

En te middernacht klonk er een geroep: Zie, de bruidegom komt, ga naar buiten, hem tegemoet! (Mat 25:6)

Het woord "geroep" is het Griekse woord "krauge" of "teruah" in het Hebreeuws, en verwijst naar het Bazuinenfeest of Yom Teruah. Tijdens dit Bijbelse feest zal Yeshua komen om Zijn bruid op te halen. Midden in de nacht ! De betekenis van het tijdstip 'de nacht' is dat het een donkere en gevaarlijke tijd is (Ps 91:5a). Dit is geen onbelangrijk symbool, maar nog een bewijs dat de opname tijdens de verdrukking zal plaatsvinden!


Wil je meer weten, lees dan het nieuwe boek "The Great Reset van de Schepping" via https://www.emethboeken.nl/product/great-reset-schepping/