YHWH de God van Abraham, Isaak en Jakob

25-10-2022

Maken wij deel uit van het volk Israël?

Het antwoord op deze vraag helpt ons veel profetieën te begrijpen en is dus een belangrijke leessleutel.

In deze eerste post over onze plaats binnen Israël zullen we zien waarom JHWH de God van Abraham, Izaäk en Jacob wordt genoemd. Waarom beperkt JHWH zich tot deze drie generaties?

En waarom wordt JHWH nooit de God van de Kerk genoemd? Is JHWH niet de God van alle gelovigen?

Abraham is de vader van een menigte volken, volgens de belofte van JHWH. "Wat Mij betreft, zie, Mijn verbond is met u! U zult vader worden van een menigte volken". (Genesis 17:4)

Door dit verbond wordt hij vader van veel mensen uit de naties.

Abraham vertegenwoordigt daarom de figuur van de Vader van wie het verbond komt. Hij vertegenwoordigt JHWH de Vader.

Dit verbond wordt ook beschikbaar voor heidense gelovigen door het offer van Yeshua.

De wettige afstammelingen van Abraham zijn niet de kinderen van het vlees, maar die van de belofte, degenen die geloof hebben in het verbond van YHWH (en sinds Yeshua, in het Nieuwe Verbond). (Rom 9:6-8)

Isaak is de zoon van Abraham. Het is de beloofde zoon, in tegenstelling tot Ismaël. Dit is de zoon die als offer zal worden geofferd in het land Moria. (Gen 22) Abraham wist dat hijzou worden opgewekt.

"Door het geloof heeft Abraham, toen hij door God op de proef gesteld werd, Izak geofferd. En hij, die de beloften ontvangen had, heeft zijn eniggeborene geofferd.

Tegen hem was gezegd: Dat van Izak zal uw nageslacht genoemd worden. Hij overlegde bij zichzelf dat God bij machte was hem zelfs uit de doden op te wekken.

En hij kreeg hem als het ware daaruit ook terug." (Heb 11:17-19)

Isaak vertegenwoordigt dus Yeshua, de Messias van Israël, die zal worden geofferd om de zonden van de wereld weg te nemen en degenen te redden die in Hem geloven en volgens Zijn voorschriften wandelen.

Dus Abraham is de Vader en Isaak vertegenwoordigt de Zoon.

We zullen in de volgende post zien wie Jacob vertegenwoordigt en wat het betekent voor onze identiteit.